ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. 2566 แก่ปวงชนชาวไทย

31 ธันวาคม 2565

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. พุทธศักราช 2566 แก่ปวงชนชาวไทย ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปในปีกระต่ายนี้

วันนี้ (31 ธ.ค.2565)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

 

ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. 2566 แก่ปวงชนชาวไทย

 

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. 2566 แก่ปวงชนชาวไทย

 

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

 

ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า

ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. 2566 แก่ปวงชนชาวไทย

พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย