กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีใหม่ 2566

27 ธันวาคม 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประกอบพรพระราชทานปีใหม่ 2566 แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล ตลอดปีเถาะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประกอบพรพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566  แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอดปีเถาะ พุทธศักราช 2566

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีใหม่ 2566

 

 

 

โดยใน ส.ค.ส.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องราว ปีเถาะ กระต่าย 2566 ว่า

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีใหม่ 2566

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีใหม่ 2566

 

“ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน” พร้อมข้อความพระราชทาน ว่า

กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น 

 

ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย

 

ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย

 

ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา

 

ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ

 

สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา 
จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา

 

สองสหายและจันทรามาอวยชัย

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ฝีพระหัตถ์ ปีใหม่ 2566