svasdssvasds

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 น. 5.7k

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียในการสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทรงรับทราบและทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ของครอบครัวผู้สูญเสีย หลังจากที่เสร็จจากการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมกับพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย

 

วันนี้  (7 ตุลาคม  2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เป็นการส่วนพระองค์

 

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  นายสุวิทย์  จันทร์หวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จขึ้นห้องบรรยายสรุปพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานสรุปเหตุการณ์ฯเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระเช้าแก่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร เป็นส่วนรวมเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกคนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  

 

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ห้องโถงโรงพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกศัลยกรรมและตึกผ่าตัด เพื่อทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ฯ ทรงซักถามถึงอาการผู้บาดเจ็บด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

จากนั้นเวลา 21.16น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกศัลยกรรม  โรงพยาบาลอุดรธานี  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สุมน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กราบบังคมทูลรายงานผลการรักษาพยาบาลของเด็กชาย กฤษกร เรืองเจริญ  อายุ 3 ขวบ ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ฯ  

 

แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่บิดาและมารดาของเด็กชาย กฤษกร ฯ  สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงติดตามเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

 

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

พร้อมด้วย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายโดยทันที เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บ และพระราชทานกำลังใจกับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กับโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

 

 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย ทั้งยังพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรที่ได้รับพระราชทานเป็นล้นพ้น

 

ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นกำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด