เช็คพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 2 วัน

25 มิ.ย. 2567 | 20:00 น.

การประปานครหลวง อัปเดตพื้นที่ กทม. "น้ำประปาไม่ไหล" ขณะที่บางแห่ง "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" คืนวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้

การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมหยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองห้วยขวาง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย และถ.ประชาอุทิศ รวมถึงวางท่อประธานใหม่ บริเวณ ถ.สามเสน ส่งผลกระทบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้ชั่วคราว  

26 มิถุนาย 2567

น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เวลา 22.00-05.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองห้วยขวาง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนรัชดาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงแยกเทียมร่วมมิตร 
 • ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสุข ถึงคลองลาดพร้าว 
 • ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสุข ถึงสำนักงานเขตห้วยขวาง 
 • ถนนประชาสุข ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสุข ถึงแยกตัดถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  

27 มิถุนายน 2567

น้ำประปาไม่ไหล เวลา 21.30-05.00 น.

นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน ระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

 • ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
 • ถนนขาว ถนนสังคโลก
 • ถนนราชวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  

เช็คพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 2 วัน

 

27 มิถุนายน 2567

น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เวลา 22.00-05.00 น.

การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองชวดตาเชียง ถนนประชาอุทิศ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเทียมร่วมมิตร ถึงแยกเหม่งจ๋าย 
 • ถนนประชาอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สำนักงานเขตห้วยขวาง ถึงคลองลาดพร้าว 
 • ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกห้วยขวาง ถึงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 28 
 • ถนนรัชดานิเวศน์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเหม่งจ๋าย ถึงซอยรัชดานิเวศน์ แยก 1/5          

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

เช็คพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 2 วัน

ที่มา การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)