พยากรณ์อากาศวันนี้ -30 เม.ย.ไทยอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 44 องศา

24 เม.ย. 2567 | 17:45 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -30 เม.ย.67 ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด บางพื้นที่มีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ – 30 เมษายน 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2567 มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขณะที่ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่      

 

  กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -30 เม.ย.67 ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด บางพื้นที่มีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง       

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567


ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง 

วันที่ 24 – 25 เม.ย. 67 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

วันที่ 26 - 30 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.


ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง 

วันที่ 24 – 25 เม.ย. 67 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 26 - 30 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 43 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 43 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง ตลอดช่วง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 42 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง ตลอดช่วง  อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 42 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.


กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง