"ศศินทร์" ผุด "SasinIEW" สร้างไอเดีย มุ่งนวัตกรรมดันธุรกิจสู่ความยั่งยืน

22 เม.ย. 2567 | 11:26 น.

"ศศินทร์" ผุด "SasinIEW" สร้างไอเดีย มุ่งนวัตกรรมดันธุรกิจสู่ความยั่งยืน เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย นิสิตนักศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) เปิดเผยว่า ได้กำเนิการเตรียมจัดงาน Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 (SasinIEW)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย นิสิตนักศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาหลักของงานมุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม การเปิดกว้าง ผลกระทบเชิงบวกจากภาคธุรกิจ และความยั่งยืน 
 
โดยกิจกรรมหลัก 3 อย่างใน SasinIEW จะเปลี่ยนความมุ่งหมายให้กลายเป็นการลงมือทำจริง ซึ่งกิจกรรมที่หนึ่งคือการประชุม GCEC ครั้งแรกในทวีปเอเชียและยังเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ในหัวข้อ New Frontier: Bangkok Summit 2024 ซึ่งสะท้อนแนวคิด Inclusive Entrepreneurship Driving Impact หรือการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและธุรกิจผ่านการเป็นผู้ประกอบการที่เปิดกว้าง 
 

“ทวีปเอเชียคือฐานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เป็นบ่อเกิดของสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงมากมาย และมองว่าการเป็นผู้ประกอบการคือกลไกการเติบที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

"ศศินทร์" ผุด "SasinIEW" สร้างไอเดีย มุ่งนวัตกรรมดันธุรกิจสู่ความยั่งยืน

อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2024 (BBC 2024) โดยเป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับนิสิตนักศึกษาของศศินทร์ที่ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่สุดในเอเชีย BBC 2024 เริ่มต้นจากการแข่งขันภายในประเทศเมื่อปี 2002 ก่อนจะพัฒนาเป็นเวทีระดับโลกในปี 2008 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Family Enterprise Case Competition – Asia Pacific 2024 (FECC-AP 2024) ศศินทร์ในตำแหน่งแชมป์โลกจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียเพื่อค้นหากลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มองปัญหากรณีธุรกิจครอบครัวระดับภูมิภาคได้ขาดและมีทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมที่สุด ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

มร.ลาร์ส สเวนสัน ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ (Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยจุดประกายการหารือ การเจรจาระดับสากลผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างครอบคลุม 3 กิจกรรม ได้แก่ BBC, FECC และ GCEC โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพันธมิตรยังมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่าย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศศินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เจรจากันอย่างมีส่วนร่วมในวงกว้าง แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหาร สนทนา อภิปราย และพบปะผู้คนใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมกิจกรรมและเครือข่ายอื่น ๆ ในงาน โดยงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567