กทม. น้ำประปาไม่ไหล 3 วันรวด 27-29 มี.ค.นี้

26 มี.ค. 2567 | 21:00 น.

คนกรุงพร้อมรับมือ "น้ำประปาไม่ไหล" การประปานครหลวง แจ้งเตือนประชาชนเตรียมหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวส่งผลให้บางพื้นที่ "น้ำประปาไหลอ่อน" ขณะที่บางพื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว" ในคืนวันที่ 27-29 มี.ค.นี้

การประปานครหลวง ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร เตรียมสำรองสำรองน้ำไว้ใช้ในคืนวันที่ 27, 28, 29 มีนาคม 2567 เนื่องจาก กปน. มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่าง ๆ อาทิ ปิดประตูน้ำเพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว และเพื่อติดตั้งประตูน้ำระบายอากาศ เป็นต้น 

เช็คพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล วันที่ 27-29 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 67 เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน ถนนเจริญนคร ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ดังต่อไปนี้

-ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

-ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ถนนประชาธิปก 

-ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7

-ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16

-ถนนเจริญนคร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน ถึงสะพานวัดทองเพลง

พร้อมกันนี้ กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต ในคืนวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

-ถนนสรงประภา ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ 1 ถึงซอย 5

-ถนนสรงประภา ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 12

-ถนนสรณคมน์ ชุมชนปิ่นเจริญ1 และ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

-ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต 33 ถึงซอยวิภาวดีรังสิต 47 

-หมู่บ้านรัตนาวลัย หมู่บ้านเดอะคอนเน็ค หมู่บ้านเดอะแพลนท์ หมู่บ้านพิพรพงษ์ 

-หมู่บ้านไอ-ดีไซน์ หมู่บ้านวังทอง ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด

 

กทม. น้ำประปาไม่ไหล 3 วันรวด 27-29 มี.ค.นี้

28 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 22.00-02.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

กปน. มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

-ถนนเมืองใหม่บางพลี ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนรัตนราช 

-ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถึงแยกตัดถนนคลองด่าน-บางพลี 

-ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถึงโรงไฟฟ้า EPEC

-ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ถนนคลองด่าน-บางพลี ถนนบางนา-บางปะกง 

-ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่แยกเคหะบางพลี ถึงแยกตัดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  

กทม. น้ำประปาไม่ไหล 3 วันรวด 27-29 มี.ค.นี้

 

นอกจากนี้ กปน. มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย บางส่วน เป็นการชั่วคราว เพื่อติดตั้งประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้  

-ถนนพระรามที่ 3 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนเชื้อเพลิง ถึงแยกตัดถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ

-ถนนพระรามที่ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่การยาสูบแห่งประเทศไทย ถึงแยกกล้วยน้ำไท

-ถนนสุนทรโกษา 

-ถนนเชื้อเพลิง 

-ถนนอาจณรงค์ 

-ถนน ณ ระนอง

29 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น. ของวันรุ่งขึ้น            

กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อเตรียมการตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณซอยประชาธิปก 2 ถนนประชาธิปก ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ 

-ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่) 

-ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7 

-ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 8

-ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 

-ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอยเทศบาล สาย 2

กทม. น้ำประปาไม่ไหล 3 วันรวด 27-29 มี.ค.นี้

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ข้อมูล การประปานครหลวง