กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กว่า 900 อัตรา ไม่เว้นวันหยุด

23 มี.ค. 2567 | 02:00 น.

กทม. ประกาศเตรียมเปิดสอบบรรจุรับราชการ รวม 916 อัตรา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ เปิดสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ 26 มี.ค.นี้ เช็ครายละเอียดตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนครบทุกตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งว่า เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 916 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศ สำนักงาน ก.ก. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 12 ตำแหน่ง อัตราว่าง 899  อัตรา

-เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 39 อัตรา

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 255 อัตรา

-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 167 อัตรา

-เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 6 อัตรา

-นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 32 อัตรา

-นายช่างเทตนิคปฏิบัติงาน 6 อัตรา

-นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 10 อัตรา

-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 183 อัตรา

-นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 5 อัตรา

-นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 20 อัตรา

-พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 175 อัตรา

-โภชนากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการคัดเสือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กว่า 900 อัตรา ไม่เว้นวันหยุด

การรับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์ จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ สำนักงาน ก.ก. จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง 17 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7 อัตรา

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  2 อัตรา

4. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • มีวุฒิระดับ ปวช. ปวท. ปวส. หรือ อนุปริญญา
  • ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีอัตราเงินเดือน 10,840 บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค - 9 เม.ย. 67 นี้ 

กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กว่า 900 อัตรา ไม่เว้นวันหยุด