“คมนาคม” เปิดแผนคืบหน้าพัฒนาคูน้ำริม “ถนนวิภาวดีรังสิต”

28 ก.พ. 2567 | 07:11 น.

“คมนาคม” กางแผนพัฒนาคูน้ำริม “ถนนวิภาวดีรังสิต” สั่งทางหลวงเร่งรัดผู้รับจ้าง หวังสางปัญหาอุทกภัย ช่วยประชาชน เตรียม MOU ร่วม รฟท. เคลียร์ที่ดินแนวรถไฟหลักสี่-ดอนเมือง คาดเสร็จ มี.ค.นี้

นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ครั้งที่ 2/2567 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขัง ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต 

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการมีผลงานก่อสร้าง ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 ร้อยละ 65.664 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 ตอนที่ 2 ร้อยละ 73.464 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 ตอนที่ 3 ร้อยละ 98.022% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2567 และระยะที่ 3 ร้อยละ 4.527  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2569 
 

“ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการตามข้อสั่งการโดยมอบหมายให้ ทล. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการฯ อีกด้วย”

 

ขณะเดียวกันทล. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดที่มีการร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ บริเวณซอยวิภาวดี 16 ได้ก่อสร้างสะพานและจัดการจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณแยกสุทธิสาร การไฟฟ้านครหลวงจะคืนพื้นที่ให้โครงการสามารถก่อสร้างได้ภายในเดือนมีนาคม 2567 

“คมนาคม” เปิดแผนคืบหน้าพัฒนาคูน้ำริม “ถนนวิภาวดีรังสิต”

ส่วนบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานไทยรัฐก่อสร้างสะพานทางเชื่อมไทยรัฐประตู 3 แล้วเสร็จ พร้อมปูทางเท้าและวางกระถางต้นไม้และราวกันตก หน่วยงานสื่อสารยกสายสื่อสารให้มีระดับความสูงเพื่อให้รถบรรทุกของไทยรัฐสามารถผ่านได้ โดยจะเดินสายสื่อสารใหม่ภายในเดือนเมษายน 2567 และหน้าโรงเรียนหอวัง ทล. ได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม.ปรับรูปแบบบ่อพักและท่อระบายน้ำเสียแล้ว 
 

นายมนตรี กล่าวต่อว่า ทล. อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รฟท. เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินบนเขตแนวรถไฟ ช่วง กม. ที่14+000 - 25+500 ถนนวิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ดอนเมือง) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567  

“คมนาคม” เปิดแผนคืบหน้าพัฒนาคูน้ำริม “ถนนวิภาวดีรังสิต”

ขณะที่ความคืบหน้าการปรับปรุงรูปแบบสะพานทางเชื่อมคูน้ำวิภาวดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในทุกมิติ เช่น งบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ราคาต่อยูนิต ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงสำรวจปริมาณงานที่ต้องใช้ราคาค่าก่อสร้าง เป็นต้น

 

สำหรับแนวทางการบูรณาการการปรับปรุงทัศนียภาพโครงการฯ โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนริมลำน้ำ ทล. ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อพิจารณาวางแผนและกำหนดรายละเอียดในการพัฒนาโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การวางระบบน้ำเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน รวมถึงกำหนดพื้นที่นำร่องของโครงการและจัดทำแปลงตัวอย่าง (Showcase) ระหว่างสถานีสูบน้ำคลองบางเขน ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อฝั่งตะวันออก (ขาเข้ากรุงเทพฯ) โดยเร็ว ซึ่ง ทล. ได้เลือกใช้ต้นทองอุไร และต้นลีกวนยูสำหรับปลูกริมคูน้ำวิภาวดี ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ให้คำแนะนำ