ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

27 ก.พ. 2567 | 08:20 น.

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เดิหน้ายื่นหนังสือคัดค้านย้ายพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ขู่ปักหลัก นอนค้างคืน

จากกรณีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน "อุเทนถวาย" ใน วันนี้  27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด มีตัวแทน ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย สมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย และอื่นๆ จำนวนประมาณ 3,000 คน เดิน ขบวนไป

ยื่นหนังสือ ขอแสดงเจตจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตามลำดับ ดังนี้

ที่ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  • เวลา 7.00-9.00 น. ลงทะเบียนบริเวณใต้ อาคาร 4 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  • เวลา 8.30-9.00 น.จัดรูปขบวนกลางสนามฟุตบอล เตรียมความพร้อม
  • เวลา 9.00-9.30 น. ทำพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม

มุ่งหน้าไปสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เวลา 9.30-10.00 น. เดินเท้า เส้นทางจาก มทร. ตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ไป สำนักงาน จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 10.00-11.30 น. คณะตัวแทนยื่นหนังสือ ถึงศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีและ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอภิปราย ปราศรัย พร้อมแถลงการณ์ต่อนักข่าว

 

ม็อบอุเทนถวาย

ม็อบอุเทนถวาย

ประมวลภาพ "ม็อบอุเทนถวาย"

ม็อบอุเทนถวาย

 

มุ่งหน้าไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • เวลา 11.30-12.30 น. เดินเท้า เส้นทางจาก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โดยใช้เส้นทาง ถนนพญาไท เสี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
  • เวลา 12.30-13.30 น. จัดรูปแบบขบวนหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับอาหารว่าง และน้ำดื่ม รับฟังอภิปราย ปราศรัย
  • เวลา 13.00-14.00 น.คณะตัวแทนเข้าพบ นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เท่านั้น เพื่อยื่นหนังสือพร้อมอธิบายชี้แจง ถ้าท่านไม่มารับด้วยตัวเอง ทางกลุ่มผู้ชุมนุม จะทำการปักหลัก นอนค้างคืน เพื่อเรียกร้องจนกว่าจะได้มอบหนังสือ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ประมวลภาพ “ม็อบอุเทนถวาย” เดินขบวนคัดค้านย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ

ภาพ: วันชัย ไกรศรขจิต