เปิดไทม์ไลน์ส่อพิรุธ ออกโฉนด ส.ป.ก.รุกเขาใหญ่

22 ก.พ. 2567 | 05:40 น.

เปิดไทม์ไลน์ส่อพิรุธ ออกโฉนด ส.ป.ก. 4-01 ในเขตพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง พร้อมกับมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร

ประเด็นร้อนข้อพิพาท การออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ในเขตพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง พร้อมกับมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร โดยพบว่า มีหลักหมุด ส.ป.ก. ปักอยู่ในเขตพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามกลับไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 แต่ยังไม่มีความชัดเจน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งยกเลิกเอกสารสิทธิรุกป่าเขาใหญ่ทุกแปลง ประกาศแม้จะใช้วันแมปตรวจพิสูจน์ที่ดินพิพาท แต่ถ้ายังเป็นป่าก็จะให้เป็น buffer zone ห้ามจัดสรรที่ดินทำกิน พร้อมเล็งตั้งกรรมการร่วมตรวจทุกป่า

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ไล่เรียงไทม์ไลน์ ไขข้อพิรุธหลักหมุดนิรนาม ส.ป.ก.ในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ดังนี้

ย้อนกลับไปเมื่อ วันที่ 30 ก.ค.2566  พบมีการบุกรุกพื้นที่ปรับสภาพโดยใช้เครื่องจักร ซึ่งเป็นพื้นที่ติดถนนแนวเขตอุทยานฯและพบป้ายแสดงเอกสาร ส.ป.ก.4-01 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาระวาง ส.ป.ก.ที่ 523814808 ไม่พบบุคคลใดในพื้นที่บุกรุก จำนวน 3-3-93 ไร่ 

6 ส.ค.2566 พบการไถปรับพื้นที่และดันต้นไม้ออกในแปลงตรวจยึดเดิม เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 จับกุม นายสหรัฐ ทศกระโทก กับพวกรวม 2 คน รถแทรกเตอร์ 2 คัน พร้อมอุปกรณ์หยอดข้าวโพดและอุปกรณ์พรวนดิน 

10 ต.ค. 2566 ส.ป.ก.นครราชสีมา ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กรณีเฉพาะราย เรื่อง ผลการคัดเลือกและอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ประเภทแปลงเกษตรกรรม) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำร้องที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ภายในกำหนด 30 วัน 

โดยในพื้นที่ ม.10 บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปรากฎรายชื่อรวม 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 73-0-37 ไร่

ส.ป.ก.นครราชสีมา แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง ปิดประกาศผลการคัดเลือกและอนุญาตฯ

18 ต.ค. 2566 เจ้าหน้าที่ อช.เขาใหญ่ ร่วมกับ ส.ป.ก.นครราชสีมา กำนันตำบลหมูสี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหวปลากั้ง ม.10 ตรวจสอบแนวเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ท้องที่บ้านเหวปลากั้ง ม.10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบมีการปักหมุด ส.ป.ก. เข้ามาในเขตอุทยานฯ จำนวน 5 หมุด ระยะทางประมาณ 300 ม.

ายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ ผู้ใหญ่บ้านเหวปลากั้ง ม. 10 ส่งหนังสือถึง นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอทราบตำแหน่งแปลงที่ดินและรูปแปลงของทั้ง 3 ราย ตามที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ออกประกาศ เนื่องจากรายชื่อตามบัญชีไม่ใช่ราษฎรในพื้นที่ของตน

เปิดไทม์ไลน์ส่อพิรุธ ออกโฉนด ส.ป.ก.รุกเขาใหญ่

20 ต.ค. 2566 อช.เขาใหญ่ ขอให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา รื้อถอนหลักหมุดทั้ง 5 หมุด ออกจากเขตอุทยานฯ

31 ต.ค. 2566 อช.เขาใหญ่ คัดค้านการปักหลักหมุด ส.ป.ก. ในเขตอุทยานฯ ตามประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กรณีเฉพาะราย เรื่อง ผลการคัดเลือกและอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(ประเภทแปลงเกษตรกรรม) ที่ตั้งที่ดินหมู่ที่ 10 หมู่บ้านเหวปลากั้งต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวม 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 73-0-37 ไร่

13 พ.ย. 2566 ส.ป.ก.นครราชสีมา ออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 แปลงเลขที่ 9 ให้นายพนวรรฒห์ ศิริธนธิปชัยกูร อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ (โดยที่อุทยานฯ และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ทราบ)

15 พ.ย. 2566 อช.เขาใหญ่ ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก เนื้อที่ประมาณ 1-2-80 ไร่ มีการปักหลักหมุด ส.ป.ก.เข้ามาในเขตอุทยานฯ จำนวน 5 หมุด ระยะทางยาวประมาณ 300 ม. 

23 พ.ย. 2566 ส.ป.ก.นครราชสีมา ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กรณีเฉพาะราย เรื่อง ผลการคัดเลือกและอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ประเภทแปลงเกษตรกรรม) มาเพื่อทราบโดยทั่วกันหากผู้ใดประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำร้องที่ ส.ป.ก.นครราชสีมาภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

โดยในพื้นที่ ม.10 บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา ปรากฏรายชื่อรวม 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 72-2-27 ไร่

ส.ป.ก.นครราชสีมา แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง ปิดประกาศผลการคัดเลือกและอนุญาตฯ

26 ธ.ค. 2566 ส.ป.ก.นครราชสีมา แจ้งอุทยานฯ เขาใหญ่ ว่าจากการตรวจสอบค่าพิกัด 5 หมุด พบว่าแปลงที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 2534 โดยแปลงที่ดินตั้งอยู่ในโครงการที่จำแนกฯ ป่าเขาใหญ่

6 ม.ค. 2567 อช.เขาใหญ่ ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ จำนวน 2 แปลง ดังนี้

  • แปลงที่ 1 พบหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 7 หมุด (สภาพหมุดมีลักษณะใหม่) เนื้อที่ประมาณ 3-2-18 ไร่
  • แปลงที่ 2 พบมีการบุกรุก แผ้วถางป่าใหม่ ร่องรอยการใช้รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ล้อยางไถดันต้นไม้ ปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นมะม่วง 20 ต้น สูง 2 เมตร พบหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 3 หมุด เนื้อที่ประมาณ 3-3-05 ไร่ และเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้อง NCAPS ไว้ในแปลงที่ตรวจยึดด้วยคาดว่า ผู้บุกรุกจะเข้ามารดน้ำต้นมะม่วงที่ได้ปลูกไว้ 

9 ม.ค. 2567 คณะเจ้าหน้าที่ อช.เขาใหญ่ ได้รับสัญญาณภาพจากกล้อง NCAPS ที่ติดตั้งไว้ในแปลงตรวจยึดเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2567 พบผู้กระทำผิด  5 ราย กำลังรดน้ำต้นมะม่วงโดย นายพนวรรฒท์ ศิริธนธิปชัยกูร หนึ่งในผู้กระทำผิด อ้างมีเอกสารสิทธิในที่ดิน ตามเอกสาร ส.ป.ก.4-01 แปลงเลขที่ 9  ออกให้แก่นายพนวรรฒห์ อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ออกให้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน นำส่ง พนง.สอบสวน สภ.หมูสี

19 ม.ค. 2567 อช.เขาใหญ่ รายงานข้อมูลบุกรุกพื้นที่และพบหลักหมุด ส.ป.ก. ในเขตอุทยานฯต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาให้ ส.ป.ก.นครราชสีมาเพิกถอนหลักหมุด

23 ม.ค. 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานฯ พร้อมด้วยนายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผอ.ส่วนอุทยานฯ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หน.อช.เขาใหญ่นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเหวปลากั้ง ม.10  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่พบการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ มีการฝังหลักหมุดและออกเอกสาร ส.ป.ก.4-0 1 ในท้องที่บ้านเหวปลากั้ง ม.10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายกิติศักดิ์ฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเหวปลากั้ง ม.10 ยืนยันว่ารายชื่อตามบัญชีคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินแปลงเกษตรกรรม) ที่ดินหมู่ที่ 10 หมู่บ้านเหวปลากั้ง ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ ส.ป.ก.นครราชสีมาได้ออกประกาศ จำนวน 2 ครั้ง ไม่ใช่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่แต่อย่างใด

โดยนายกิติศักดิ์ ได้รับหนังสือ ส.ป.ก.นครราชสีมา 10 ต.ค. 2566 แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง ปิดประกาศผลการคัดเลือกและอนุญาตฯ โดยในพื้นที่ ม.10 บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปรากฎรายชื่อรวม 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 73-0- 37 ไร่ แต่ตนเองก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งใด

จึงได้ส่งหนังสือถึงนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอทราบตำแหน่งแปลงที่ดินและรูปแปลงทั้ง 3 ราย และได้มีการประสานกับ หน.อช.เขาใหญ่ จึงทราบว่าพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ซึ่งจากการที่มีการออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 นายพนวรรฒท์ ศิริธนธิปชัยกูร ภายในเขตอุทยานฯ นั้น ก็ไม่ทราบและไม่เคยได้เข้าร่วมการสำรวจพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.นครราชสีมา และไม่ได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง หรือยืนยันรายชื่อเกษตรกรหรือรับรองพื้นที่ 

นายชัยยาฯ หน.อช.ขาใหญ่ ลำดับเหตุการณ์การบุกรุกพื้นที่ ฝังหลักหมุด และออก เอกสาร ส.ป.ก.4-01 ในท้องที่บ้านเหวปลากั้ง ม.10 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยในพื้นที่ อ.ปากช่อง แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีแนวถนนตรวจการณ์เป็นแนวยาวชัดเจน ราษฎรในพื้นที่จะทราบดีว่าคือเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่พบการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่มีการฝังหลักหมุดและออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ในท้องที่บ้านเหวปลากั้ง ม.10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในเขตอุทยานแห่งชาติขาใหญ่ รวมจำนวน 10 หมุด มีการฝังหลักหมุด ส.ป. ก. ขนานตามแนวถนนตรวจการณ์ ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าที่ไม่รกทึบจนเกินไป ไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และในบริเวณพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ซึ่งนายพนวรรฒท์ ศิริธนธิปชัยกูร อ้างว่ามีเอกสารสิทธิในที่ดินแปลง ตามเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แปลงเลขที่ 9  นั้น พบมีการติดป้ายบริเวณทางเข้าแปลง ข้อความว่า "ประกาศ ที่ดินแปลงนี้มีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามระเบียบ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ถูกต้องตามกฎหมาย ห้าม ผู้ใดเข้ามาคุกคามสิทธิโดยเด็ดขาด " พร้อมแสดงภาพเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ที่ได้รับการอนุญาตจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีการปรับสภาพพื้นที่ด้วยการไถและดันต้นไม้ออกเพื่อเปิดพื้นที่ทำการเกษตร มีการปลูกต้นมะม่วง  20 ต้น

นอกจากนี้ยังพบกองมูล และร่องรอยการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง เก้ง เป็นต้น และในพื้นที่แปลงดังกล่าวบริเวณหมุด ส.ป.ก. ท้ายแปลง พบมีการฝังหลักหมุด ส.ป.ก. 2 หมุด ระยะห่าง 6 เมตร

เมื่อเล็งแนวเขตกลับไปยังหมุด ส.ป.ก. บริเวณที่ขนานกับถนนตรวจการณ์ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าอาจเป็นการแบ่งแถวเพื่อทำถนนลงในพื้นที่ พร้อมสั่งการให้แจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าของแปลงเพิ่มเติมในความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  2562 ในการทำไม้ เนื่องจากมีการดันไม้ป่าในพื้นที่ล้มลงเป็นจำนวนมาก และให้ตรวจนับไม้ป่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลไว้ด้วย

24 ม.ค. 2567 อช.เขาใหญ่ แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ในพื้นที่คดีตรวจยึดจับกุมนายพนวรรฒท์ ศิริธนธิปชัยกูร กับพวกรวม 5 คน ในฐานความผิดตาม ม.19 (2) และ 19 (6) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  2562 และฐานความผิดตาม ม.11 ม.69 และ ม.73 วรรค 2(1) พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 เนื่องจากในพื้นที่ปรากฏพบการกานต้นไม้ ถูกไถดัน ตัดทอน พบไม้กระถิ่นป่า จำนวน 23 ท่อน และไม้สีเสียดแก่น จำนวน 5 ท่อน ปริมาตรไม้รวม 2.289 ลบ.ม.

12 ก.พ. 2567 รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในการรังวัดและกำหนดรูปแปลง ส.ป.ก.4-01 ในเว็บไซต์ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.)การฝังหลักหมุด ส.ป.ก. และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

13 ก.พ. 2567 ตรวจสอบพื้นที่ที่พบการบุกรุกแผ้วถางที่ดิน โดยอ้างเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และพบการฝังหลักหมุด ส.ป.ก.4-01 จำนวนมาก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพป่าดิบแล้งอุดมสมบูรณ์และพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า เช่น เก้ง ช้าง กระทิง เป็นต้น โดยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดกับถนนป่าไม้ลำลองซึ่งเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ในท้องที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันรื้อถอนหลักหมุดเขต ส.ป.ก. ที่ตรวจพบจำนวน 27 หมุด เสาหลักเขตจำนวน 5 ต้น รื้อถอนต้นมะม่วงที่ปลูกเพื่อยึดครองพื้นที่ 20 ต้น และรื้อถอนป้ายประกาศที่แสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  1 ป้าย พร้อมจัดทำบันทึกการตรวจสอบ/ตรวจยึดเพิ่มเติม เพื่อแจ้งความกล่าวโทษผู้กระทำผิด และให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กรณีนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) นายวัฒวี วิเลิศรัมย์ ผู้เขียนแผนที่ (ส.ป.ก.4-01) และนางปรียาภรณ์ เพิ่มแสงสุขกุล ผู้ตรวจเอกสารรับรองสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และ/หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิด โดยพฤติการณ์ของผู้กระทำผิดคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการสนับสนุนเกี่ยวข้องกันเพื่อออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 โดยมิชอบในเขตป่าอนุรักษ์

มีการแบ่งหน้าที่กัน โดยพบว่า ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 972-2-79 ไร่ และมีการทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 อีก 486-1-74 ไร่

มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2567 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่