ชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

17 ก.พ. 2567 | 05:08 น.

นางรำชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รวมใจร่วมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ช่วงเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(วงเวียนเทพสตรี)  อ.เมือง   จ.ลพบุรี  นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี  5,230 คน  พร้อมใจร่วมกันรำถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   และในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ครั้งที่ 36  ประจำปี 2567

ชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โดยมีนายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อเมืองลพบุรี  ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา บทเพลิงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยได้มีการปิดการจราจรรอบวงเวียนทุกด้าน ทำให้บริเวณรอบวงเวียน และท้องถนนเต็มไปด้วยภาพนางรำที่กำลังแสดงท่ารำอย่างสวยงามอ่อนช้อยงดงามสมพระเกียรติ

นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การรำถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้นทุกปี   โดยผู้รำจะแต่งกายนุ่งโจงสีเขียว เสื้อแขนยาวทรงกระบอกสีเหลืองดอกคูน สไบสีเขียว เป็นการสื่อความหมายว่าสีเหลืองหมายถึง วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ตรงกับวันจันทร์ ส่วนสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองละโว้ธานีหรือจังหวัดลพบุรี ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง 

ชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

และโปรดประทับที่เมืองลพบุรีปีละ 8 - 9 เดือนนั้นเป็นการนำความเจริญ รุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี เพราะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่เมืองลพบุรี อาทิ ระบบประปา หอดูดาว สร้างกำแพงเมือง ประตูเมือง และป้อมปืนเมืองลพบุรี จึงคึกคักมีชีวิตชีวา ตลอดรัชกาลของพระองค์ 

ชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวลพบุรีกว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช