สภาพอากาศวันนี้ -28 พ.ย.ไทยมีฝนบางแห่ง -ใต้ฝนเพิ่ม ระวังน้ำท่วม

25 พ.ย. 2566 | 17:56 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -28 พ.ย.ไทยมีฝนบางแห่ง กทม.ฝน 10-20 %วันที่ 26-27 พ.ย.ส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มกับมีฝนตกหนัก คลื่นสูง พื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ -1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) วันที่ 25 – 28 พ.ย. 66 ไทยตอนบนมีฝนบางแห่ง ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบน คลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ตลอดช่วง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกฝั่ง ในช่วงวัน 25 - 27 พ.ย. 66

 

ส่วนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้มีฝนลดลง  

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรุงเทพและปริมณฑล

 • เมฆบางส่วน โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียสวันที่ 25 - 28 พ.ย. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25  กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20  กม./ชม.

กรุงเทพและปริมณฑล เมฆบางส่วน ในช่วงวันที่ 26 – 27 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10 – 20
ภาคเหนือ
วันที่ 25 – 28 พ.ย. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 25 – 28 พ.ย. 66 

 • อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 16 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
 • ตอนบน: อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า 
 • ตอนล่าง: อากาศเย็นในตอนเช้า โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ 

วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 17 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25  กม./ชม.

วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20  กม./ชม.

ภาคตะวันออก
วันที่ 25 – 28 พ.ย. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
วันที่ 25 - 27 พ.ย. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนล่างของภาค
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.สงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส 
 • ตั้งแต่ ชุมพร ขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ตั้งแต่ สุราษฎร์ธานี ลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

สภาพอากาศวันนี้ -28 พ.ย.ไทยมีฝนบางแห่ง -ใต้ฝนเพิ่ม ระวังน้ำท่วม ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
วันที่ 26 – 28 พ.ย. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง