ราชกิจจาฯประกาศตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ "คลัง-พลังงาน-แรงงาน"

03 ต.ค. 2566 | 00:43 น.

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ "คลัง-พลังงาน-แรงงาน" ลวรณ แสงสนิท ขึ้นแท่นปลัดกระทรวงการคลัง ด้านประเสริฐ สินสุขประเสริฐนั่งปลัดกระทรวงพลังงาน ขณะที่ไพโรจน์ โชติกเสถียรเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายลวรณ แสงสนิท พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ "คลัง-พลังงาน-แรงงาน"
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ "คลัง-พลังงาน-แรงงาน"

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมจัดหางาน 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ "คลัง-พลังงาน-แรงงาน"