รู้จัก 6 มรดกโลกของไทย หลัง “ศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนล่าสุด 2566

20 ก.ย. 2566 | 04:55 น.

รู้จัก 6 มรดกโลกของไทย หลังยูเนสโกประกาศ “ศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดตรวจสอบด่วนที่นี่

เมื่อวานนี้ 19  กันยายน 2566  คนไทยได้รับข่าวดีเมื่อ ยูเนสโก ประกาศให้ “ศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกล่าสุด สำหรับ “ศรีเทพ” หรือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  “ศรีเทพ” ไม่ได้เป็นมรดกโลกของไทยแห่งเดียวเท่านั้น แต่ประเทศไทย ยังมีมรดกโลกที่ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกจำนวน 6  แห่ง ประกอบด้วย

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ 

1.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอุทยายประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม  ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 4,810 ไร่

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

2.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

เป็น 1 ใน 3 แหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง  (ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย) หลังผ่านเกณฑ์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย

3.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่ตำบลบ้านเชียง (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง   ประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสองเขต ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และ เขตรักษาพันธุ์สัวต์ป่าห้วยขาแข้ง  ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ตาก และ กาญจนบุรี  ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดนประเทศพม่า  ครอบคลุมพื้นที่ 622,200 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน  เป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุดและเป็นบริเวณที่รบกวนน้อยที่สุดของประเทศ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ร้อยละ 77 (โดยเฉพาะช้างและเสือ) นกขนาดใหญ่ร้อยละ 50 และสัตว์มีกระดูกสันหลังบกร้อยละ 33 ที่พบในภูมิภาคสามารถพบได้ในแหล่งมรดกโลกแห่งนี้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 5 และเป็นลำดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 10–17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ เมืองเดอบัน ประเทศแอฟริกาใต้ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง  ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่  นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ บุรีรัมย์  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่  หรือ 6,155  ตารางกิโลกเมตร ถูกเรียว่าเป็น ผืนป่าตะวันออก เพื่อเทียบเคียงกับ "ผืนป่าตะวันตก" บริเวณภาคตะวันตกของไทย

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

 เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 และเป็นลำดับที่ 3 ของมรดกทางธรรมชาติของไทย ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ เมืองฝูโจว ประเทศจีน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ครอบคลุม  3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบี และ ประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ หรือราว 4,089 ตารางกิโลเมตร มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า 200 กิโลเมตร

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ที่มา: วิกิพีเดีย