"เงินอุดหนุนบุตร" ปีงบประมาณ 2567 เริ่มโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 ต.ค.นี้

09 ต.ค. 2566 | 16:07 น.

"เงินอุดหนุนบุตร" ปีงบประมาณ 2567 เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เช็คปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินที่นี่

หลังจากบรรดาผู้ปกครองที่เคยได้รับ"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ "เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด"ล่าช้าในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา จากเดิมที่เงินจะต้องโอนในวันที่ 8 กันยายน แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับมีคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้ล่าช้า อย่างไรก็ดีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็พยายามเดินหน้าและสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองได้ในวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อมาถึงเดือนตุลาคม 2566 หลายคนก็มีความกังวลใจว่าเดือนนี้ การโอนเงินจะล่าช้าอีกไหม จะเลื่อนไหม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของ"ฐานเศรษฐกิจ"ก็พบว่าไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด 

 

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพม.ได้โพสต์ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งในปีงบนี้จะเริ่มจ่ายงวดแรกคือเดือนตุลาคม และในวันที่จ่ายก็คือวันอังคารที่ 10 ตุลาคมนี้เอง 

 

พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินได้ที่นี่ 

 

เงินอุดหนุนบุตร ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

อนึ่งข้อควรรู้ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีเด็กที่เกิดเดือนตุลาคม 2560 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรแล้ว เนื่องจากอายุครบ 6 ขวบตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ ขณะที่เด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน 2560 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดเดือนตุลาคม 2566 เป็นงวดสุดท้ายเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ หรือ ช่องทางการรับเงินอุดหนุนบุตรได้ดังต่อไปนี้

 

\"เงินอุดหนุนบุตร\" ปีงบประมาณ 2567 เริ่มโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 ต.ค.นี้

ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

 

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรสามารถติดต่อได้ที่

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
     

กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา หรือ เงินอุดหนุนบุตร สามารถตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนได้ดังนี้ 

วิธีลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร

ที่มาภาพ-ข้อมูล

  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด