คลังเร่ง 1.2 ล้านคน ยืนยันตัวตนรับสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

24 ก.ค. 2566 | 09:19 น.

คลังเร่ง 1.2 ล้านคน ยืนยันตัวตนรับสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ระบุหลัง 27 ส.ค. ดำเนินการได้ผ่านกรุงไทยเท่านั้น ชี้ดำเนินการช้า 27 มิ.ย.55 หมดสิทธิรับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลัง ยกเว้นผู้อุทธรณ์ผ่าน

นายพรชัย ฐีระเวช ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอให้ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน หรือยังยันยืนตัวตนไม่สำเร็จกว่า 1.2 ล้านราย รีบดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการยืนยันตัวตน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้

สำหรับการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย้อนหลัง แต่จะได้รับเฉพาะวงเงินปกติตามสิทธิของเดือนที่เริ่มใช้สิทธิเท่านั้น โดยจะเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.66 เป็นต้นไป

ขณะที่ผู้ที่ผ่านการรับสิทธิจากการอุทธรณ์นั้น หากยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  • วันที่ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. – 26 ก.ค.66 วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ส.ค. 66 สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เม.ย. - ก.ค. 66 (4 เดือน)
  • วันที่ยืนยันตัวตน 27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ก.ย.66 สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เม.ย. – ส.ค. 66 (5 เดือน)
  • วันที่ยืนยันตัวตน 27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ต.ค.66 สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เม.ย. - ก.ย. 66 (6 เดือน)
  • วันที่ยืนยันตัวตน 27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้รับสิทธิที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 จะได้รับวงเงินสิทธิสวัสดิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน) เท่านั้น กรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป