svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันเข้าพรรษา 2566 วันไหน เช็คปฏิทินวันหยุดที่นี่

17 กรกฎาคม 2566

วันเข้าพรรษา 2566 วันไหน มีความสำคัญ ความเป็นมาอย่างไร เป็นวันหยุดราชการหรือไม่ พร้อมตรวจสอบและเช็คปฏิทิน 2566 มีวันหยุดที่เหลืออีกกี่วัน สรุปไว้ให้ทั้งหมดแล้ว คลิกอ่านได้ที่นี่

วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกทั่วไปว่า "จำพรรษา"

ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ ละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ซึ่งปี 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ

ประวัติ ความเป็นมาของการเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น เหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน ทั้งยังเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในช่วงฤดูฝน

ตลอด 3 เดือนนี้เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะมาอยู่จำพรรษารวมกันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร และฟังพระธรรมเทศนา

ในวันสำคัญนี้จะมีการถวายหลอดไฟ หรือ เทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา ในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อมีอายุครบบวช 20 ปี จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือนนี้

วันหยุดราชการประจำปี 2566 

 

เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 : วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566  : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชย


เดือนตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 : วันปิยมหาราช


เดือนธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 : วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 : วันรัฐธรรมนูญ 
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 : วันหยุดชดเชย
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 : วันสิ้นปี