สทศ. กางไทม์ไลน์ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 

11 ก.ค. 2566 | 00:00 น.

เตรียมความพร้อม สอบ O-NET 2566 เช็คไทม์ไลน์ สทศ. กำหนดตารางวัน เวลา ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ครบทั้งชั้น ม.6 ม.3 และ ป.6 เมื่อไร วันไหน พร้อมวันประกาศผลสอบ สรุปไว้ให้ทั้งหมดที่นี่

น้อง ๆ หนู ๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต O-NET (Ordinary National Educational Test)  ล่าสุดสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เปิดรายละเอียดออกมาแล้วเบื้องต้น ดังนี้  

ปฎิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 

วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2566 

 • โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องสอบ (ห้องคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบ O-NET 

วันที่ 1-30 กันยายน 2566

 • ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จัดสนามสอบและจัดห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

 • สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1

วันที่ 10-31 ตุลาคม 2566

 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET

วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 

 • นักเรียนเทียบเท่าชั้น ม. 6 และ Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.

มกราคม 2567

 • นักเรียนเข้าศึกษาทดลองใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผ่านเว็บไซต์ สทศ.

5 มกราคม 2567

 • สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ

5-15 มกราคม 2567

 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

20 มกราคม 2567

 • สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

ตารางสอบประถมศึกษาปี 6 ทดสอบด้วย Paper Pencil 

 • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบด้วย Paper Pencil 

 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 - ม.3

วันที่ 1 กรกฎาคม- 31 สิงหาคม 2566

 • โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566

 • ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

วันที่ 10 ตุลาคม  2566

 • สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET

วันที่ 10-31 ตุลาคม 2566

 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET

วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

 • นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 ม.3 และ Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

วันที่ 5 มกราคม 2567

 • สทศ. ประกาสเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ

วันที่ 5-15 มกราคม 2567

 • โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 

วันที่ 20 มกราคม 2567  

 • สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing (จัดสอบเป็นรอบ ๆ ละ 1 วัน)

 • รอบที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2567
 • รอบที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2567

  ประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2567 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

 • ไม่มีเลขที่นั่งสอบ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
 • ไม่มีบัตรแสดงตน (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
 • ไปผิดสนามสอบ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
 • ไปสายเกิน 30 นาที (ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น)
 • "ห้าม" นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 • ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
 • "อนุญาต" ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. 02 217 3800 www.niets.or.th

สทศ. กางไทม์ไลน์ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566