เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนบุตร โอนพรุ่งนี้

09 ก.ค. 2566 | 09:15 น.

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนบุตร กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กรกฏาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนบุตร กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ดังนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได

  • อายุ 60-69 ปี อัตรา 600 บาท/เดือน
  • อายุ 70-79 ปี อัตรา 700 บาท/เดือน
  • อายุ 80-89 ปี อัตรา 800 บาท/เดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/เดือน

เบี้ยความพิการ  เดือนละ 800 และ 1,000 บาท ดังนี้

  • อายุต่ำกว่า 18 ปี เดือนละ 1,000 บาท
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป เดือนละ 800 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.