ปตท.สผ.จับมือทัพเรือภาค 2 ยกเครื่องศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

02 ก.ค. 2566 | 09:40 น.

ปตท.สผ.จับมือทัพเรือภาค 2 พัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่ภาคใต้

หนึ่งในพันธกิจของ ปตท.สผ. คือ การจัดทำโครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน และสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม

และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ในพื้นที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ล่าสุดเป็นความร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ 2 พัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่ภาคใต้

ปตท.สผ.จับมือทัพเรือภาค 2 ยกเครื่องศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

“ธิติ ปรียานุรักษ์” ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บอกว่า การพัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

โดยได้สนับสนุนสร้างอาคารนิทรรศการรูปเต่า และจัดแสดงนิทรรศการเต่าทะเลเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตและแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เพื่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ

นอกจากนั้น ยังมีแผนให้การสนับสนุนการปรับปรุงบ่ออนุบาลเต่าทะเลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอาคารนิทรรศการดังกล่าว เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมแก่การอนุบาลเต่าทะเล

ปตท.สผ.จับมือทัพเรือภาค 2 ยกเครื่องศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ตั้งอยู่ติดกับศาลกรมหลวงชุมพรฯ บริเวณพื้นที่แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของไทยทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยรับลูกเต่าทะเลจากเกาะกระ มาอนุบาลจนแข็งแรง ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และตั้งเป้าจะให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึก และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสำหรับประชาชน และเยาวชนที่สนใจเรื่องวงจรชีวิตของเต่าทะเลในอ่าวไทย

ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงบ่ออนุบาลเต่าทะเล โรงสูบน้ำและที่พักทหารผู้ดูแลศูนย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ปตท.สผ. รวม 3.5 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ 2.5 ล้านบาท และสนับสนุนตกแต่งภายในอาคารพร้อมจัดทำนิทรรศการ อีก 1 ล้านบาท โดยทัพเรือภาคที่ 2 เตรียมจะพัฒนาศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และเป็นไปตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือต่อไป

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,900 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566