svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อากาศร้อนเป็นเหตุ รร.ไทรงามพิทยาคม ปรับเวลาเลิกเรียนใหม่

01 มิถุนายน 2566

อากาศร้อนเป็นเหตุ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม เลื่อนเวลาเลิกเรียนใหม่ปล่อยเด็ก 14.30 น. ระบุ อากาศร้อนส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กนักเรียน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ได้ออกประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนเวลาการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.66 ระบุว่า

"ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดจ้ามาก ในขณะทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงของนักเรียน และมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นในภาคบ่ายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้นั้น

 

อากาศร้อนเป็นเหตุ รร.ไทรงามพิทยาคม ปรับเวลาเลิกเรียนใหม่

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนคาบเรียนที่ 1 ในเวลา 08.00 น. สิ้นสุดคาบเรียนที่ 7 ในเวลา 13.50 น. หลังจากเวลา 13.50 น. ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และปล่อยนักเรียนกลับบ้านในเวลา 14.30 น. 

โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 หรือสภาพอากาศอุณหภูมิลดลงจะกลับมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

ปรับเวลาเรียนใหม่ ดังนี้

  • คาบที่ 1 (เวลา 08.00-08.50 น.)
  • คาบที่ 2 (เวลา 08.50-09.40 น.)
  • คาบที่ 3 (เวลา 09.40-10.30 น.)
  • คาบที่ 4 (เวลา 10.30-11.20 น.)
  • คาบที่ 5 (เวลา 11.20-12.10 น.)
  • คาบที่ 6 (พักรับประทานอาหารกลางวัน)
  • คาบที่ 7 (เวลา 13.00-13.50 น.)
  • คาบที่ 8 (เวลา 13.50-14.30 น.) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ดังนี้

ภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส 

ภาคกลาง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

 

อากาศร้อนเป็นเหตุ รร.ไทรงามพิทยาคม ปรับเวลาเลิกเรียนใหม่