ใกล้ถึง"วันแรงงานแห่งชาติ" รู้ไหมสิทธิประกันสังคม ม.33 คุ้มครองอะไรบ้าง

25 เม.ย. 2566 | 22:05 น.

"วันแรงงานแห่งชาติ 2566" ใกล้มาถึงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 รู้หรือไม่ สิทธิประกันสังคม คุ้มครองในกรณีใดบ้าง

วันแรงงานแห่งชาติ 2566  เวียนมาอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) อาจมีข้อสงสัยว่า สิทธิประกันสังคม คุ้มครองอะไรบ้าง  สรุปให้แล้วดังนี้

 

มาตรา 33 ลูกจ้างในสถานประกอบการ

  • ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง
  •  ขั้นต่ำ 83 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

คุ้มครอง 7 กรณี  ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังนี้

  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีชราภาพ
  • กรณีว่างงาน