เช็คสิทธิประกันสังคม ทำฟันฟรี -ใส่ฟันปลอม มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

20 เม.ย. 2566 | 20:03 น.

สิทธิประกันสังคม ทำฟันฟรี งบ 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 มีอะไรบ้าง หลังล่าสุด มี.ค.66 มีผู้ใช้บริการทันตกรรมแล้วกว่า 3.08 แสนครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 (ไม่นับ ม.40) ทำฟันฟรี 2566 งบ 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงใช้บัตรประชนใบเดียวเท่านั้น  ได้สิทธิรักษา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด     

 • ส่วนค่ารักษาเกินงบ 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง
 • สามารถไปคลินิก หรือสถานพยาบาลที่มีป้ายสิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

ใช้สิทธิทำฟันฟรีมีอะไรได้บ้าง

 กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด 

 •  สามารถใช้สิทธิได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

 • จำนวน 1- 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน1,500 บาท

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิได้ 

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
 • ถ้าลาออกจากงานแล้ว ยังไปทำฟันได้ เพราะทางประกันสังคมยังคุ้มครอง 6 เดือน

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม สรุปผลการใช้บริการทันตกรรม (ถอนฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน,ผ่าฟันคุด) วงเงิน 900 บาท/ปี เดือนมีนาคม 2566

ผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม เดือน มี.ค.66

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย 308,272 ครั้ง
 • สปส.จ่ายประโยชน์ทดแล้วแล้ว 279,335,886 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคม ทำฟันฟรี -ใส่ฟันปลอม มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ประจำปี 2566 สามารถขอรับบริการ ในสถานพยาบาลเอกชนและเครือข่าย หรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิฯ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ได้ เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขบัญชีของผู้ประกันตน หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน