svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวปลอม! กรมการขนส่ง รับโอนเงินค่าต่อและทำใบอนุญาตขับขี่ทางเฟซบุ๊ก-ไลน์

02 เมษายน 2566

ข่าวปลอม อย่าเชื่อ อย่าแชร์! กรมการขนส่ง ระบุ ไม่เคยรับโอนเงินค่าต่อและทำใบอนุญาตขับขี่ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก และไลน์ของกรมฯ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการตรวจสอบแล้ว ข่าวนี้ไม่เป็นจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรณีที่มีการปรากฏของเพจเฟซบุ๊ก และไลน์ ของกรมการขนส่ง รับโอนเงินค่าต่อและทำใบอนุญาตขับขี่นั้น

 

ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงถึงข้อมูลดังกล่าวว่า เพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม ที่มีการแอบอ้างใช้ภาพและชื่อของกรมการขนส่ง ซึ่งการอบรมเพื่อทำใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การอบรม(ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้) การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติหรือทดสอบขับรถ

 

 

และในส่วนใบอนุญาตส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี ถ้าสิ้นอายุเกิน 1 ปี ปีหรือสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องมาอบรมสำนักงาน และในกรณีถ้าเกิน 3 ปีต้องทำการทดสอบสอบขับรถใหม่ด้วย การต่อใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สำหรับขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน 

 

รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีการอบรม 3 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 ชั่วโมง รองรับผู้ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป เนื่องจากจำเป็นต้องมีความเข้มข้นทั้งเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติที่ผู้ขอรับต้องเข้ามาแสดงตน ต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเอง