“ซีพีเอฟ”คว้ารางวัลการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน จากเวที ASRA

01 เม.ย. 2566 | 10:51 น.

“ซีพีเอฟ”คว้ารางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ด้านสิทธิมนุษยชน ระดับ Bronze จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัลการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ด้านสิทธิมนุษยชน Asia’s Best Sustainability Report (Human Right) ระดับ Bronze จากเวที   Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 

ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการรายงานดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่รอบด้านและโปร่งใส  ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (Sustainability Report 2022)  

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA  เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

               “ซีพีเอฟ”คว้ารางวัลการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน จากเวที ASRA

ทั้งนี้ นอกจากรางวัลในระดับ Bronze ของการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ด้านสิทธิมนุษยชน แล้ว รายงานความยั่งยืนปี 2565 ของซีพีเอฟยังเข้ารอบสุดท้ายของการประกาศรางวัล ในประเภท  Asia’s Best Workplace Reporting และประเภท Asia's Best Supply Chain Reporting 

แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นการเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF Sustainability in Action มุ่งมั่นลงมือทำสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่โลก เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยมีองค์กรอิสระให้การทวนสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูล 

การประกาศรางวัลการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย หรือ ASRA เป็นรางวัลด้านการรายงานและสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย CSRWorks International องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านความยั่งยืนในสิงคโปร์ และเป็นองค์กรที่รับรองการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative หรือ GRI 

ในปีนี้รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของซีพีเอฟ เป็น 1 ในรายงานความยั่งยืนของ 71 องค์กรจาก 14 ประเทศ ที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกาศรางวัลครั้งนี้