เริ่มแล้ว!ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เมษายน 2566 ใช้ยังไง

01 เม.ย. 2566 | 04:22 น.

เริ่มแล้ววันนี้! ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ผ่านบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 26 มี.ค.66 ใช้ยังไงได้บ้าง ส่วนคนที่ยืนยันตัวสำเร็จหลัง 26 มี.ค. 66 จะเริ่มใช้สิทธิแบ่งเป็น 4 รอบ เช็คที่นี่

เริ่มแล้วใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ผ่านบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 26 มี.ค.66 ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง ส่วนคนที่ยืนยันตัวสำเร็จหลัง 26 มี.ค. 66 จะเริ่มใช้สิทธิแบ่งเป็น 4 รอบ

กระทรวงการคลัง แจ้งผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566  จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย

คนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566  สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน  ตั้งแต่วันนี้  1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

วันที่ 1 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น.
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น.
  • วงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้ได้กับระบบขนส่ง อาทิ  รถเมล์ ขสมก. รถ บขส. รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

วันที่ 18 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  • มาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

 

  • มาตรการอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 - 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่ถ้าใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิกับหน่วยงานผู้ให้บริการก่อนการเริ่มใช้สิทธิ ซึ่งมีผู้ให้บริการ 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาภูมิภาค หากมีข้อสงสัยสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.021092345

ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จหลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2566 

1.ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 พ.ค.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 1 เดือน ของเดือน เม.ย.66 รวม 1 เดือน

2.ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 2 เดือน ของเดือน เม.ย. และ พ.ค. รวม 2 เดือน

3.ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ก.ค.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 3 เดือน ของเดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย. รวม 3 เดือน

ทั้งสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิกับหน่วยงานผู้ให้บริการก่อนการเริ่มใช้สิทธิ ซึ่งมีผู้ให้บริการ 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาภูมิภาค หากมีข้อสงสัยสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.021092345