svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ลงเรือสวมชูชีพทุกครั้ง

26 มีนาคม 2566

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ สวมชูชีพทุกครั้ง เรือและอุปกรณ์ประจำเรือ ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต

จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร จัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัย ประจำท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ลมพระยา และเรือนำเที่ยวเส้นทางจากท่าเรือบ้านทุ่งมหา ไปยังเกาะร้านเป็ดร้านไก่ จังหวัดชุมพร มีเรือให้บริการจำนวน 10 ลำ มีจำนวนผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ลงเรือสวมชูชีพทุกครั้ง

 

โดยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว พร้อมดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ  กำชับให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำเรือ แพชูชีพ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยขอให้ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ข่าวพยากรณ์อากาศ ก่อนการเดินเรือทุกครั้ง หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง