ไล่เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เพิ่ม 2-4 มีนาคมนี้

25 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสลาก เรียกตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เซ็นสัญญา วันที่ 2-4 มีนาคม 2566 รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวด เริ่มขายงวดวันที่ 1 เมษายน - 1 มิถุนายน 2566

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ โครงการสลากดิจิทัล เรื่อง ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” ลำดับที่ 47,001 – 51,500 เข้ามารายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2566 ​​ดังนี้

ไล่เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เพิ่ม 2-4 มีนาคมนี้

​ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

- รอบเช้า เวลา 8.00 น. - 12.00 น.  ลำดับที่ 47,001 - 47,750

- รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 17.30 น.  ลำดับที่ 47,751 - 48,500

 

​ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

- รอบเช้า เวลา 8.00 น. - 12.00 น.  ลำดับที่ 48,501 - 49,250

- รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 17.30 น.  ลำดับที่ 49,251 - 50,000

 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

- รอบเช้า เวลา 8.00 น. - 12.00 น.  ลำดับที่ 50,001 -50,750

- รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 17.30 น.  ลำดับที่ 50,751 - 51,500

ไล่เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เพิ่ม 2-4 มีนาคมนี้

ไล่เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เพิ่ม 2-4 มีนาคมนี้

โดยจะทำสัญญาให้ได้รับสลากดิจิทัลรายละ 5 เล่มต่องวดเพียงสัญญาเดียว และมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 - 1 มิถุนายน 2566 หากรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ

ให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ “ถุงเงิน” ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำสัญญา 

​ผู้สมัครที่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระเงินค่าสลากดิจิทัล งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 ในระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 35,200.00 บาท

ผ่านช่องทางการชำระเงิน คือ   :

 ช่องทางที่ 1 สาขาธนาคาร ตามเวลาเปิด-ปิดปกติของธนาคารกรุงไทย

 ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น.

 และการชำระเงินค่าสลากต้องระบุเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

(1) ระบุรหัสบริษัท (Com. code) คือ  99192

(2) ระบุรหัสอ้างอิง 1 (Ref.1) คือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

(3) ระบุรหัสอ้างอิง 2  (Ref.2) คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน/เป๋าตัง”)