กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานไปญี่ปุ่น รายได้ 4.5 -4.7 หมื่นบาท

22 ก.พ. 2566 | 08:22 น.

ว่างงานมาทางนี้!กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสำอาด ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 45,253 - 47,520 บาท เช็คเงื่อนไขการสมัครงานที่นี่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 10 อัตรา เพื่อป้อนให้กับนายจ้างจำนวน 4 บริษัท เงินเดือน 45,253 - 47,520 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล [email protected] หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครดังนี้

ลักษณะงาน 

  • เป็นงานทำความสะอาดอาคาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและถูกสุขอนามัยในอาคารต่าง ๆ ตามลักษณะของแต่ละสถานที่ ไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านหรือแม่บ้าน 

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะสมัครงาน

  • รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  • มีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 หรือผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT) A2 หรือเคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีรอยสัก ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยมีประวัติการพำนักอาศัยผิดกฎหมายหรือทำงานผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ
  • มีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุทุกปี สูงสุดรวม 5 ปี 
  • ทั้งนี้นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (ไทย – ญี่ปุ่น) ช่วยจัดหาที่พัก ส่วนคนงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พัก

สำหรับอัตราค่าจ้างของแต่ละบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1.บริษัท SBM จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 47,520 บาทต่อเดือน 
2.บริษัท Seibi จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 46,590 บาทต่อเดือน 
3.บริษัท Maintenance Care จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 45,865 บาทต่อเดือน 
4.บริษัท IBS จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 45,253 บาทต่อเดือน  

ช่องทางการสมัครงาน

  • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์(คลิกที่นี่) และยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า การรับสมัครครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีรัฐจัดส่ง ดังนั้น คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 

 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (คลิกที่นี่)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวัน และประเทศอื่น โทร 02 245 1034 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน