svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส.ส.ท. เปิดกลยุทธ์ ปี 66 ดันธุรกิจไทยรุกตลาดโลก

31 มกราคม 2566

ส.ส.ท. กางกลยุทธ์ปี 2566 ดันธุรกิจไทย สร้างความแข็งแกร่ง บุกตลาดโลก แนะติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มทักษะให้บุคลากร ลุยขยายแพลตฟอร์ม รองรับภาคธุรกิจยุคใหม่

นายประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. กล่าวว่า สำหรับวาระพิเศษครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง และก้าวย่างสู่ปีที่ 51 นั้น ส.ส.ท.มีแผนผลักดันแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการจัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้คอนเซ็ปต์ “INSPIRE OUR FUTURE” ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ เสริมศักยภาพ ในการร่วมสร้างอนาคตผ่านเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้พร้อมสู่การแข่งขันบนเวทีสากล

ส.ส.ท. เปิดกลยุทธ์ ปี 66 ดันธุรกิจไทยรุกตลาดโลก

ทั้งนี้ส.ส.ท.มีทิศทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า เติบโต มั่นคง และยั่งยืน โดยกำหนดแผนกลยุทธ์บริหาร 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการเสริมสร้างสมาคมฯ ให้แข็งแกร่งในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในระยะยาว โดยปรับองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานพร้อมเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อรับมือกับการ Disrupt ทางเทคโนโลยี และสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ส.ส.ท. เปิดกลยุทธ์ ปี 66 ดันธุรกิจไทยรุกตลาดโลก

2. ด้านการขยายเครือข่าย และสร้างพันธมิตร เพื่อสร้างและขยายกิจการของสมาคมฯ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของนิเวศน์ธุรกิจ และปัญหาโครงสร้างประชากรของประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมไทยปรับตัวและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร และตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้

3.ด้านการพัฒนา และยกระดับไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่หลายบริการ เพื่อรองรับการ Reskill และ Upskill ของบุคลากร รวมไปถึงการเรียนภาษาออนไลน์ ได้แก่ HRD Digital Platform, TPA Eduway มีโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (PT Provider), โครงการ Smart Monodzukuri ที่พัฒนาระบบการผลิตจาก Analog สู่ Digital ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

 

4.ด้านการสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของสมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อขยายฐานสมาชิกของสมาคมฯ ให้กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นทั้งในช่วงอายุของสมาชิกและกลุ่มผู้ประกอบการที่ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ส.ส.ท. เปิดกลยุทธ์ ปี 66 ดันธุรกิจไทยรุกตลาดโลก

นายประยูร กล่าวต่อว่า ด้านการขยายบริการต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. ยังคงแนวคิดการยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ทั้งหลักสูตรดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานในการทำงานแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ร่วมผลักดันแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะของบุคลากรให้กับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เช่น Smart Monodzukuri, Connected Industries Open Framework (CIOF), Renkei Control มาเผยแพร่เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นการรับมือกับภาวะโลกรวน (Climate Change) ของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 สำหรับบรรยากาศภายในงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Lifelong Learning & Climate Change : อาวุธไม่ลับ แต่รับมือได้ทุกวิกฤติ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” นั้น ได้รับเกียรติจาก 4 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA), ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio, ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (SCGC) มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจ วานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)