เริ่มวันนี้!กทม.รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เป็นข้าราชการ 11 อัตรา

05 มกราคม 2566

เริ่มสมัครวันนี้!กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการ เพื่อเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา เช็คตำแหน่งงานว่าง -ช่องทางการสมัครที่นี่

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับสมัคร "คนพิการ"เพื่อ บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 อัตรา ใน 4 ตำแหน่ง โดยคนพิการสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2566 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบช่องทางการสมัคร และ เงื่อนไขต่างๆได้ดังนี้ 

 

วัน - เวลา ที่เปิดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มกราคม 2566 (สมัครได้ 24 ชั่วโมง) 
   

ช่องทางการสมัครงาน

 

กทม.รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เป็นข้าราชการ 11 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช. / ปวท. / อนุปริญญา / ปวส.)

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
   

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา


 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร (คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่)

 • การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไม่ต้องใช้ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
 • ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
   

ขั้นตอนการกรอบใบสมัคร

 • อ่านประกาศรับสมัครคัดเลือก
 • กรอกข้อมูลใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม -19 มกราคม 2566
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 20 มกราคม 2566 โดยชำระที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ Krungthai NEXT /เป๋าตัง และ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 • พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนการกรอบใบสมัคร
 

ข้อควรระวัง

 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 • ชื่อ และนามสกุล ที่กรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 • การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม[ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

.