รวมพิกัด 9 วัดจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี 2566" คลิกที่นี่ 

30 ธ.ค. 2565 | 01:40 น.

ปักหมุด 9 วัดจัด "สวดมนต์ข้ามปี 2566" เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใน กทม. พร้อมวิธีการเดินทางแบบง่าย ๆ คลิกที่นี่ 

กรุงเทพมหานคร เปิดพิกัด 9 สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2566 ในกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนร่วม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน ซึ่งมีรายละเอียดพร้อมวิธีการเดินทาง ดังนี้ 

 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00-23.00 น. ภายใต้ชื่องาน "วิถีใหม่ วิถีไทย วิถีธรรม พุทธศักราช 2566"

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  5, 72, 503

 

วัดเทพลีลา พระอารามหลวง กทม.

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 9.00-23.00 น. และร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ในวันที่ มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08-00-09.00 น.

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  109, 113, 115, 122, 137, 168, 171, 173, 22, 36ก, 40, 501, 512, 545, 58, 60, 71, 92, 93,99, ปอ.พ.10, ปอ.พ.17, ปอ.พ.25, ปอ.พ.34, ปอ.พ.4
   

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กทม.

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566 ภายใต้ชื่องาน "ส่งท้ายปีเก่า เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566" 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาและแรงจูงใจให้กับประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  19, 57, 83

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทั้งยังมีกิจกรรมไหว้พระรับพร รับน้ำพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทานเพื่อเสริมสิริมงคลในวันที่  29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 ด้วย  
 

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

วัดไตรมิตรวิทยาราม

ขอเชิญร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมีสวดมนต์ข้ามปีกับหลวงพ่อทองคำ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19.19 น. เป็นต้นไป (และสวดมนต์ถวายหลวงพ่อทองคำถึงรุ่งอรุณของวันใหม่)

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  4, 53, 5, 73 หรือ 507

 

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย 137 (ปอ.) (AC), 168 (ปอ.) (AC), 171 (ปอ.) (AC), 26ก517
 • MRT สถานีพระราม 9


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลให้ชีวิต ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  8, 15, 37, 47, 48, 49, 508, 2, 44, 56, 59, 60, 79, 183, 511


วัดสุทัศนเทพวราราม

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96


รวมพิกัด 9 วัดจัดกิจกรรม \"สวดมนต์ข้ามปี 2566\" คลิกที่นี่ 

 

สวนโมกข์กรุงเทพ

จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี 2566 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  

การเดินทาง

 • รถเมล์สาย  134, 191, 29, 3(ปอ.)(AC), 52, 69, 77
   

 

รวมพิกัด 9 วัดจัดกิจกรรม \"สวดมนต์ข้ามปี 2566\" คลิกที่นี่