เช็ค 10 จังหวัดเสี่ยง "น้ำหลาก-น้ำท่วมขัง" 17-20 ธ.ค.65

15 ธ.ค. 2565 | 09:50 น.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศแจ้งเตือน 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง "น้ำหลาก -น้ำท่วมขัง" ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 17-20 ธ.ค.65 โดยพบพื้นที่เสี่ยง ได้แก่

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขัง

1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • อำเภอกาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย เคียนซา ชัยบุรี ไชยา ดอนสัก ท่าฉาง พระแสง พุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี และเวียงสระ

2.จังหวัดภูเก็ต

  • อำเภอเมืองภูเก็ต

3.จังหวัดกระบี่

  • อำเภอเกาะลันตา และเหนือคลอง

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • อำเภอขนอม เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด เชียรใหญ่ ท่าศาลา ทุ่งสง นบพิตำ ปากพนัง พรหมคีรี พระพรหม เมืองนครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ลานสกา และสิชล

5.จังหวัดตรัง

  • อำเภอกันตัง และหาดสำราญ

6.จังหวัดพัทลุง

  • อำเภอกงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน ป่าบอน ป่าพะยอม เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ และศรีบรรพต

7.จังหวัดสงขลา

  • อำเภอกระแสสินธุ์ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ำ เมืองสงขลา ระโนด รัตภูมิ สทิงพระ สิงหนคร และหาดใหญ่

8.จังหวัดปัตตานี 

  • อำเภอโคกโพธิ์ แม่ลาน และหนองจิก

9.จังหวัดยะลา 

  • อำเภอรามัน เมืองยะลา ธารโต บันนังสตา และกรงปินัง

10.จังหวัดนราธิวาส 

  • อำเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ เจาะไอร้อง บาเจาะ ยี่งอ แว้ง สุไหงโก-ลก สุคิริน และรือเสาะ


เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง 

บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตาปี แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง คลองชะอวด แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก

 

เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำ

ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) รวมทั้งอ่างฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า 80% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลาง ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อน