น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ เช็คเส้นทางสัญจร "ผ่านได้-ไม่ได้"

11 ธ.ค. 2565 | 11:35 น.

น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ส่งผลกระทบเส้นทางสัญจร กรมทางหลวงชนบท เผย สัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

11 ธันวาคม 2565 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี จำนวน 5 สายทางโดยสามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง 

 

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) - บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำ 18 เซนติเมตร 

 

2.ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2001 แยก ทล.42 (กม.ที่ 140+070) – บ้านข่าลิง อำเภอสายบุรี, ทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร 

3.ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.3060 แยก ทล.409 (กม.ที่ 7+204) – น้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำ 5 เซนติเมตร 

 

4.ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3019 แยก ทล.408 (กม.ที่ 198+300) - เขตเทศบาลพะตง อำเภอหาดใหญ่, จะนะ จังหวัดสงขลา ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร 

 

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง 

 

ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านชะเมา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+550 ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร

 

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ รวมถึงได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ สะพานเบลีย์ ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 

ขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศหรือติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146