กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่ง-เงินเดือนที่นี่

21 พ.ย. 2565 | 21:17 น.

ใครมองหางานมาทางนี้!กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คหน่วยงานที่เปิดรับ -ตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน พร้อมช่องทางการสมัครงานที่นี่

ใครกำลังว่างงาน มองหางานใหม่ มาทางนี้ กรุงเทพมหานคร โดย  นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


 
สำนักการแพทย์

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ 

 

สำนักพัฒนาสังคม

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา ได้แก่ 

 • ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ 
 

สำนักงานเขตทุ่งครุ 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รวม 3 อัตรา เพื่อสังกัดโรงเรียนสามัคคีบำรุง จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนนาหลวง จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 3,310 บาท รวม 12,000 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ 

 


สำนักงานเขตคลองสาน 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวม 3 อัตรา ได้แก่ 

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต) จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (อาสาสมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ 

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • ตำแหน่งพี่เลี้ยง รวม 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนประภาสวิทยา จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนวัดบางเตย จำนวน 1 อัตรา  
 • ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ จำนวน 1 อัตรา  
 • ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 1 อัตรา  
 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ


สำนักงานเขตสาทร
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 27 อัตรา ได้แก่ 

 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
 • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ