เปิดภาพ 3 สัตว์ทะเลหาชมยากใกล้สูญพันธุ์ในท้องทะเลไทย

18 พ.ย. 2565 | 10:30 น.

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เผย สำรวจพบสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์  "โลมาอิรวดี-โลมาหัวบาตรหลังเรียบ-วาฬบรูด้า" ในบริเวณ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

กรมทะเลและชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด ระหว่างวันที่ 14–17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบ สัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

 

1.โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris)

  • พบบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และบริเวณชายฝั่งทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

2.โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides)

  • พบบริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

3.วาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 12 ตัว

พบบริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) ทราบชื่อ 6 ตัว ดังนี้

  • เจ้ามีทรัพย์ 
  • เจ้าขวัญข้าว
  • แม่สาครกับเจ้าสาริน
  • แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง
  • ไม่ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว 

ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า จำนวน 8 ตัว ซึ่งทุกตัวมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี พบรอยโรคผิวหนัง Tattoo Skin Disease Like จำนวน 7 ตัว และ พบวาฬบรูด้าชื่อเจ้ามีทรัพย์ มีแผลถลอกที่ข้างลำตัวด้านขวา นายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป