"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" กับภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่

12 พ.ค. 2565 เวลา 11:17 น. 52

ภาจกิจหลักของ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" คือ รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง รวมถึง "ป่าชายเลน" และได้รับมอบหมายให้มีบทบาทในการลด "Carbon Credit" ในไทย เพื่อสานต่อ "ความตกลงปารีส (Paris Agreement)"

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" กับภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ | THAN VIRAL | 12/05/65

แท็กที่เกี่ยวข้อง