“รฟท.” ตั้งคณะทำงานสอบนายทุนจีน เอี่ยวโมเดลหัวรถไฟไฮสปีด เอื้อธุรกิจสีเทา

16 พ.ย. 2565 | 11:07 น.

“รฟท.” สั่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง หลังพบโมเดลหัวรถไฟไฮสปีดไทย-จีน ย่านบ้านพักกลุ่มทุนจีน ขีดเส้นตาย15 วัน ยันไม่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า กรณีที่พบโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงในบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนั้น เบื้องต้นนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม โดยมีพลตำรวจตรีอำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เป็นประธานคณะทำงาน

“รฟท.” ตั้งคณะทำงานสอบนายทุนจีน เอี่ยวโมเดลหัวรถไฟไฮสปีด เอื้อธุรกิจสีเทา

 สำหรับคณะทำงานฯ ชุดนี้ จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยให้คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้
 

“รฟท.ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกรณีที่พบโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงในบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น การรถไฟฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นไปยังบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในงานระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)” 

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังรฟท.พบว่า โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงที่พบบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท อีกทั้งทางบริษัทไม่เคยติดต่อทางธุรกิจกับกลุ่มทุนจีนดังกล่าวด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าวที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

ส่วนกรณีที่มีบุคคลอ้างและเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลระบุว่า กลุ่มทุนจีนมีความเชื่อมโยงโดยเป็นที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ทางการรถไฟฯขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีกลุ่มทุนจีนใดๆเป็นที่ปรึกษาการรถไฟฯตามที่กล่าวอ้าง การรถไฟฯเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคที่ให้บริการด้านการขนส่งแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ การให้คำแนะนำต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางในเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ รวมถึงการยกระดับการให้บริการในทุกๆด้าน การแต่งตั้งที่ปรึกษาของการรถไฟฯนั้น คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสำคัญ และที่ปรึกษาของการรถไฟฯไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจใดๆของการรถไฟฯแต่อย่างใด มีเพียงให้คำแนะนำและมุมมองต่อการดำเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเท่านั้น


อย่างไรก็ตามรฟท.ยังคงยึดเจตนารมณ์เดิมที่พนักงานทุกคนต้องบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้สืบไป