บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทางซักซ้อมรถนำขบวนเอเปค วันนี้ 10 พ.ย. เช็คเลยเวลาไหน

10 พ.ย. 2565 | 04:19 น.

บช.น.แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางการซักซ้อมรถนําขบวน เอเปค วันนี้ 10 พ.ย.65 เวลา 16.30 - 20.00 น. และ 21.00 – 03.00 น.ของวันถัดไป

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น./รอง โฆษก บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ กรณี ตามที่รัฐบาลไทยได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตํารวจนครบาล รับผิดชอบภารกิจการรักษาความปลอดภัยและ จัดการจราจรให้แก่คณะผู้นําประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 23 ประเทศ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ เพื่อรองรับการประชุมเอเปคดังกล่าว

บช.น. จึงร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กําหนดให้มีการซักซ้อมรถนําขบวน และการบริหารจัดการจราจร วันที่ 10 พ.ย.2565 ในเวลา 16.30 น. - 20.00 น. และ เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันถัดไป จึงมีความจําเป็นต้องปิดการจราจรบนทางด่วนและทางพื้นราบ ในบางช่วงบางเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง จึงแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม และวางแผนการเดินทาง ดังนี้

 

บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทางซักซ้อมรถนำขบวนเอเปค วันนี้ 10 พ.ย. เช็คเลยเวลาไหน

1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ช่วงเวลา 16.30 น. - 20.00 น.

 

1) ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - แยกสี่เสาเทเวศร์)

 

2) ถ.ราชดําเนินตลอดสาย (แยกสวนมิสกวัน - แยกผ่านฟ้าลีลาศ -
แยกผ่านพิภพ - แยกป้อมเผด็จ)

 

3) ถ.หน้าพระลาน (ตลอดสาย)

 

4) ถ.หน้าพระธาตุ (ตลอดสาย)

 

5) ถ.มหาราช (แยกท่าช้าง – แยกท่าเตียน)

 

6) ถ.ท้ายวัง (ตลอดสาย)

 

7) ถ.สนามไชย (แยก นรด. - แยกป้อมเผด็จ

 

8) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทางซักซ้อมรถนำขบวนเอเปค วันนี้ 10 พ.ย. เช็คเลยเวลาไหน

 

2.ช่วงเวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันถัดไป

 

เส้นทาง (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม 4-2

 

1) ถ.เพลินจิต (แยกราชประสงค์ - แยกเพลินจิต)

 

2) ถ.สุขุมวิท (แยกเพลินจิต - ซอยสุขุมวิท 22)

 

3) ถ.ราชดําริ (แยกราชประสงค์ - แยกศาลาแดง)

 

4) ถ.วิทยุ (แยกเพลินจิต - แยกวิทยุ)

 

5) ถ.รัชดาฯ (แยกอโศกมนตรี - แยกพระราม4)

 

6) ถ.พระราม4 (แยกศาลาแดง - แยกพระราม 4) 7) ถ.สาทร (แยกวิทยุ - แยกนรินธร)

 

เส้นทาง (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช

 

1) ถ.เพชรบุรี (แยกอุรุพงษ์ - แยกยมราช)

 

2) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน )

 

3) ถ.ราชดําเนินตลอดสาย (แยกสวนมิสกวัน - แยกผ่านฟ้า - แยกผ่านพิภพ -แยกป้อมเผด็จ)

 

4) ถ.หน้าพระลาน (ตลอดสาย)

 

5) ถ.หน้าพระธาตุ (ตลอดสาย)

 

6) ถ.มหาราช (แยกท่าช้าง - แยกท่าเตียน)

 

7) ถ.ท้ายวัง (ตลอดสาย)

 

8) ถ.สนามไซย (แยก นรด. - แยกป้อมเผด็จ)

 

9) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

เส้นทางบนทางด่วน

 

1) ทางขึ้นด่วนสุรวงศ์

 

2) ทางลงต่วนสีลม

 

3) ทางลงด่วนอุรุพงษ์

 

4) ทางขึ้น/ลงด่วนยมราช

 

5) ต่างระดับพญาไท - ต่างระดับมักกะสัน

 

6) ทางขึ้น/ลงด่วนเพลินจิต

 

7) ทางขึ้น/ลงด่วนพระราม 4/2

 

เส้นทางแนะนําประชาชน

 

เส้นทางแนะนําประชาชน (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม 4/2 (ช่วงเวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันถัดไป)

 

1) ถ.เพชรบุรี

 

2) ถ.พญาไท 

 

3) ถ.อังรีดูนังต์ 

 

4) ถ.สีลม

 

5) ถ.นราธิวาสฯ 

 

6) ถ.จันทน์ 

 

7) ถ.สุนทรโกษา 

 

8) ซอยทองหล่อ

 

9) ซอยเอกมัย

 

10) ซอยสุขุมวิท 24

 

11) ซอยแสนสบาย

 

12) ซอยกล้วยน้ำไท

 

เส้นทางแนะนําประชาชน (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช (ช่วงเวลา 16.30 น. - 20.00 น. และ เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันถัดไป

 

1) ถ.ราชวิถี

 

2) ถ.ศรีอยุธยา

 

3) ถ.กรุงเกษม 

 

4) ถ.ประชาธิปไตย

 

5) ถ.พระสุเมรุ 

 

6) ถ.ดินสอ 

 

7) ถ.ตะนาว

 

8) ถ.บํารุงเมือง 

 

9) ถ.หลานหลวง

 

10) ถ.จักรวรรดิ 

 

11) ถ.เจริญกรุง 

 

12) ถ.เยาวราช

 

13) ถ.จรัญสนิทวงศ์

 

14) สะพานซังฮี

 

15) สะพานพระราม 8

 

16) สะพานพระพุทธยอดฟ้า

 

17) สะพานพระปกเกล้า
 

บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนในการเดินทาง และขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

 

ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกําลังตํารวจจราจรคอย อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวก

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.นี้  โดยส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรให้กับคณะผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจ สำนักงานตรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 

สำหรับการเตรียมการนั้น บช.น.ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศซักซ้อมรถนำขบวนผู้นำเอเปค ครั้งที่1 ไปเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่่ผ่านมา ซึ่งการซักซ้อมผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย และในวันนี้ (10 พ.ย.) จะมีการซักซ้อมเป็นครั้งที่ 2 ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่  16.30-20.00 น. และ 21.00-03.00 น. ของวันถัดไป ซึ่ง บช.น.ได้แจ้งถึงความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางด่วนและทางพื้นราบในบางช่วงเวลา  เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผน และลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน บช.น. จึงได้แจ้งเส้นทางที่จะมีการปิดจราจร และแจ้งเส้นทางแนะนำ ดังนี้
 

เส้นทางที่จะปิดการจราจร ใน 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วย เวลา 16.30 -20.00 น. ปิดการจราจร ถนนพิษณุโลก(แยกมิสกวัน-แยกสี่เสาเทเวศร์), ถนนราชดำเนินตลอดสาย(แยกสวนมิสกวัน-แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกผ่านพิภพ-แยกป้อมเผด็จ), ถนนหน้าพระลาน(ตลอดสาย), ถนนหน้าพระธาตุ(ตลอดสาย), ถนนมหาราช(แยกท่าช้าง-แยกท่าเตียน), ถนนท้ายวัง(ตลอดสาย), ถนนสนามไชย(แยก นรด.-แยกป้อมเผด็จ), สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 

ส่วนเวลา 21.00-03.00 น. ของวันถัดไป มีการปิดจราจร 3 ส่วน ประกอบด้วย 1)เส้นทาง(พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม4/2  ประกอบด้วย ถนนเพลินจิต(แยกราชประสงค์-แยกเพลินจิต), ถนนสุขุมวิท (แยกเพลินจิต-ซอยสุขุมวิท22), ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์-แยกศาลาแดง), ถนนวิทยุ(แยกเพลินจิต-แยกวิทยุ), ถนนรัชดาภิเษก(แยกอโศกมนตรี-แยกพระราม4), ถนนพระราม4 (แยกศาลาแดง-แยกพระราม4) และถนนสาทร(แยกวิทยุ-แยกนรินธร)
 

2)เส้นทาง(พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช ประกอบด้วยถนนเพชรบุรี (แยกอุรุพงษ์-แยกยมราช), ถนนพิษณุโลก(แยกยมราช-แยกสวนมิสกวัน), ถนนราชดำเนินตลอดสาย(แยกสวนมิสกวัน-แยกผ่านฟ้า-แยกผ่านพิภพ-แยกป้อมเผด็จ),ถนนหน้าพระลาน(ตลอดสาย), ถนนหน้าพระธาตุ(ตลอดสาย), ถนนมหาราช(แยกท่าช้าง-แยกท่าเตียน), ถนนท้ายวัง(ตลอดสาย) 7)ถนนสนามไชย(แยก นรด.-แยกป้อมเผด็จ) และ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 

3)เส้นทางบนทางด่วน ได้แก่  ทางขึ้นด่วนสุรวงศ์, ทางลงด่วนสีลม, ทางลงด่วนอุรุพงษ์, ทางขึ้น/ลงด่วนยมราช, ต่างระดับพญาไท-ต่างระดับมักกะสัน, ทางขึ้น/ลงด่วนเพลินจิต และ ทางขึ้น/ลงด่วนพระราม4/2
 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  บช.น.ได้แจ้งเส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนในช่วงเวลาที่มีการปิดจราจร 2 ช่วงดังกล่าว ดังนี้ 1)เส้นทางแนะนำ(พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และ 21.00-03.00 น.ของวันถัดไป ประกอบด้วย ถนนราชวิถี, ถนนศรีอยุธยา, ถนนกรุงเกษม, ถนนประชาธิปไตย, ถนนพระสุเมรุ, ถนนดินสอ, ถนนตะนาว, ถนนบำรุงเมือง, ถนนหลานหลวง, ถนนจักรวรรดิ, ถนนเจริญกรุง, ถนนเยาวราช, ถนนจรัญสนิทวงศ์, สะพานซังฮี้, สะพานพระราม8, สะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า
 

2)เส้นทางแนะนำ(พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม4/2  ช่วงเวลา 21.00-03.00น.ของวันถัดไป  ประกอบด้วย ถนนเพชรบุรี,ถนนพญาไท, ถนนอังรีดูนังต์, ถนนสีลม, ถนนนราธิวาสฯ, ถนนจันทน์, ถนนสุทรโกษา, ซอยทองหล่อ, ซอยเอกมัย, ซอยสุขุมวิท24, ซอยแสนสบาย และซอยกล้วยน้ำไท
 

"ขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางที่ บช.น. แจ้งจะมีการปิดการจราจรในแต่ละช่วงเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจราจรในช่วงสัปดาห์ประชุมผู้นำเอเปคสามารถติดตามที่เพจเฟซบุ๊ค "กองบัญชาการตำรวจนครบาล-บช.น." หรือโทรสายด่วนศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197" น.ส.ไตรศุลี กล่าว