วันลอยกระทง 2565 เป็นวันหยุดไหม ตรงกับวันไหน ดูที่นี่

29 ต.ค. 2565 | 20:30 น.

วันลอยกระทง 2565 เป็นวันหยุดไหม ปีนี้ตรงกับวันไหน มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงลอยกระทง หาคำตอบได้ที่นี่ ครบจบ

วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยวันลอยกระทง ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ 


วันลอยกระทง เป็นเทศกาลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย 
 

วันลอยกระทง 2565 เป็นวันหยุดไหม ตรงกับวันไหน ดูที่นี่

 

ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดู แต่เทศกาลนี้มีร่องรอยหลักฐานย้อนไปถึงจีนและอินเดียโบราณ

 

 

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งสมัยสมัยสุโขทัย เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง มีนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนางนพมาศจะนำเอาดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสอง มาใส่เทียนประทีป

 

ข้อมูล : วิถิพีเดีย