svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพิ่มอีก 2 อำเภอ

08 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดนนทบุรี 2 ฉบับ เพิ่มพื้นที่ 2 อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) หรือ น้ำท่วม เช็ครายละเอียดพื้นที่ชุมชน และตำบลไหน เป็นเขตภัยพิบัติ

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดนนทบุรี 2 ฉบับ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) หรือน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางใหญ่ เพิ่มเติมหลังจากประกาศพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ไปก่อนหน้านี้

 

สำหรับประกาศฉบับแรก เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) หรือน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วย

1.เทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่

 • ชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม 1 ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดพลับพลา วัดเขมาฯ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนกลาโหม คลองบุนนาค ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนบ่อนไก่ สามหลวง ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนซอยแสงเทียน ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดบางขวาง ตำบลส่วนใหญ่
 • ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดน้อยนอก ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนหมู่ที่ 3 บางกระสอ ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย
 • ชุมชนหมู่ 3 ท่าทราย ตำบลท่าทราย

2. เทศบาลเมืองไทรม้า ได้แก่

 • หมู่ที่ 1-6 ตำบลไทรม้า

 

3. เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้แก่

 • หมู่ที่ 2-10 ตำบลบางกร่าง

 

4. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้แก่

 • ชุมชนท่าน้ำนนท์ฝั่งนางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดสลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดบางศรีเมือง 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนบ้านสวนริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนหลวงพ่อแดงริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนปิ่นทองริมคลองบางกร่าง ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนวัดโตนด ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนบ้านสวนนนท์ ตำบลบางกร่าง

 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ได้แก่

 • หมู่ที่ 1,2,4 และ 5 ตำบลบางไผ่

 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้แก่

 • หมู่ที่ 2-6 ตำบลบางรักน้อย

 

อีกฉบับ คือ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) หรือน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ประกอบด้วย

 • ตำบลบางแม่นาง หมู่ที่ 1-18
 • ตำบลบางม่วง หมู่ที่ 1-15
 • ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1-11
 • ตำบลบางเลน หมู่ที่ 1-11
 • ตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ 1-6
 • ตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1-8

 

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

 

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

 

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่