อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ติดตาม "น้ำท่วมอุบลราชธานี"

04 ต.ค. 2565 | 14:09 น.

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ กองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี