น้ำท่วมเชียงใหม่ล่าสุด แม่น้ำปิงล้น ทะลักท่วมถนนช้างคลาน ย่านเศรษฐกิจ

03 ตุลาคม 2565

แม่น้ำปิงล้น ล่าสุดสถานีต้นน้ำ บ้านแม่แต-สะพานนวรัฐสูงกว่าระดับวิกฤติ ไหลล้นพนังกันน้ำ ทะลักเข้าท่วม ถนนช้างคลาน-กาดเมืองใหม่ ย่านเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนปิด 3 แห่ง ชั่วคราว 

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 3 ต.ค.2565 สำนักงานชลประทานที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง สถานี P.67 แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำ 3.83 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับวิกฤติ 0.03 ม. ปริมาณน้ำ 497.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

ส่วนที่สถานี P.1 แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ระดับน้ำ 4.54 เมตร สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.84 เมตร ปริมาณน้ำ 724.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

ส่งผลให้ขณะนี้น้ำได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ 5 โซนเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งแม่น้ำปิง โดยเฉพาะที่ชุมชนป่าพร้าวนอก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร แม้ว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะนำกระสอบทรายเข้ามากั้นไว้ แต่ขณะนี้ระดับน้ำได้ทะลักเข้ามาแล้ว เช่นเดียวกันกับพื้นที่ชุมชนป่าแดด ก็มีน้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน

 

 นอกจากนี้ ทางตำรวจจราจรเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบระดับน้ำปิงทางอากาศ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าได้ปิดการจราจร ดังนี้

  • เส้นทางลอดสะพานภาค 5 ป่าแดด
  • สะพานเม็งราย
  • สะพานข้ามโรงพยาบาลราชเวช
  • จุด P1 สะพานนวรัฐ-บ้านเด่น
  •  โรงเรียนมงฟอร์ตประถม-พระหฤทัย-วัดชัยมงคล
  • ถนนเจริญประเทศ
  • ถนนสายเชียงใหม่ฮอด ขาเข้าเมือง (บ้านช่างคำฝั่งตรงข้ามกาดฝรั่ง)
  • ทางลอดขัวสะหรี ฝั่งฟ้าฮ่ามข้ามไปDSI
  • ถนนช้างคลาน หนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีน้ำไหลเข้าท่วมแล้ว รถเล็กสัญจรไปมาลำบาก เช่นเดียวกับที่ตลาดเมืองใหม่ ศูนย์กลางการซื้อขายผักผลไม้ ก็เริ่มมีน้ำไหลเข้าไปท่วมแล้วเช่นกัน

 นอกจากนี้ โรงเรียนทั้ง 3 แห่งที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศ คือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับประถม, โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาฯ ได้มีน้ำท่วมเข้าไปในโรงเรียนเป็นวงกว้า่ง จึงได้สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนี้

 

  ล่าสุด  ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม สามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือด้านการพยาบาลและยารักษาโรค ที่สำนักงานแขวงกาวิละ  กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย ติดต่อ 1669

 

กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย “ในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถเข้าไม่ได้” ติดต่อ 053-259199 ตลอด 24 ชั่วโมง