น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่

04 ต.ค. 2565 | 06:10 น.

แม่น้ำปิงล้น น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสถานการณ์น้ำล่าสุด แบบอัพเดท รายชั่วโมง ตลอดวัน ที่นี่

เกาะติดสถานการณ์"แม่น้ำปิงล้นน้ำท่วมเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ออกประกาศด่วน เตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซน 1 2 3 4 และ 5 ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

 

อ่านข่าวประกอบ

 

ล่าสุด สำนักงานชลประทานที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ณ วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 13.00 น.

 

 

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.48 เมตร (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.32 เมตร) ปริมาณน้ำ 444.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 3.85 เมตร ปริมาณน้ำ 500.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ต.ค.)

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.55 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.85 เมตร) ปริมาณน้ำ 726.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 4.65 เมตร ปริมาณน้ำ 754.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 ต.ค.)

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 165.19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ผ่านฝายแม่แฝก 214.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 40.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 75.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 102.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 149.15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่

 

เวลา 10.00 น.

 

สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.58 เมตร (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.22 เมตร) ปริมาณน้ำ 459.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 3.85 เมตร ปริมาณน้ำ 500.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ต.ค.)

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.53 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.83 เมตร) ปริมาณน้ำ 721.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 4.65 เมตร ปริมาณน้ำ 754.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 ต.ค.)

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 205.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 240.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 46.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 91.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 113.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 165.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

เวลา 05.00 น.

น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่

 

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.48 เมตร (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.32 เมตร) ปริมาณน้ำ 444.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 3.85 เมตร ปริมาณน้ำ 500.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ต.ค. )
 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.52 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.82 เมตร) ปริมาณน้ำ 718.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระดับ 4.65 เมตร ปริมาณน้ำ 754.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 ต.ค. )

 

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 210.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 187.39 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 55.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 140.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 127.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 193.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดล

 

วันที่ 3 ต.ค.65

 

เวลา 14.00 น.

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.73 เมตร (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.07 ม.) ปริมาณน้ำ 482.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำลดลง

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.61 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.91 เมตร) ปริมาณน้ำ 743.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

**** ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง และลุ่มน้ำปิงตอนบน

 

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 284.01 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 137.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 57.84 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 304.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 189.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 137.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

เวลา 12.00 น.

 

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.80 เมตร (สูงเท่าระดับวิกฤติ) ปริมาณน้ำ 492.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำลดลง

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.60 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.90 เมตร) ปริมาณน้ำ 740.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

**** ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง และลุ่มน้ำปิงตอนบน

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 292.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 135.28 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 57.58 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 313.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 182.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 134.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

เวลา 10.00 น.

 

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.83 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.03 ม.) ปริมาณน้ำ 497.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.54 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.84 เมตร) ปริมาณน้ำ 724.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

**** ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง และลุ่มน้ำปิงตอนบน

 

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 317.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 125.97 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 58.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 301 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 202.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 131.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่

 

เวลา 09.00 น.

 

 • สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.80 เมตร (เท่าระดับวิกฤติ) ปริมาณน้ำ 492.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

 • สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.52 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.82 เมตร) ปริมาณน้ำ 718.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

**** ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง และลุ่มน้ำปิงตอน

 

- ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 326.22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

 

- ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 123.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มทรงตัว (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

- ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 59.14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 261.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

 • สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 187.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง

 

 • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 129.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คระดับแม่น้ำปิง แนวโน้มสถานการณ์ล่าสุด ที่นี่
 

ที่มา : สำนักงานชลประทานที่ 1