svasdssvasds

เปิดรับสมัครชายไทยไปอิสราเอล เงินเดือนครึ่งแสน เช็คเงื่อนไขที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ก.ย. 2565 เวลา 7:15 น. 2.2k

โอกาสมา!กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานที่อิสราเอล ในโครงการ “TIC” เงินเดือนครึ่งแสน เช็คคุณสมบัติ -เงื่อนไขพร้อมช่องทางการสมัครงานทั้งหมดที่นี่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครชายไทยเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ) ครั้งที่ 17 เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ  56,946 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 21 กันยายน 2565) ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปี ต่อได้ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน โดยจะต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 

 

 

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้ 
1.เพศชาย สัญชาติไทย 


2.พ้นภาระการรับราชการทหาร 


3.อายุ 23 – 39 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2526 – 5 ตุลาคม 2542)


4.ไม่มีประวัติอาชญากรรม ประวัติการใช้ยาเสพติด และติดแอลกอฮอล์


5.ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล 


6.สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เสพสารเสพติด หรือเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


7.ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร 

ช่องทางการสมัคร

  • สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่)ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่อีเมลของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง”

 

  • กรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการสมัครให้ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978 และ 02-245-9430 
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2
  • กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการสมัคร เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินประมาณ 71,020 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 

1.ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น 

 

 2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล 


ทั้งนี้ หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ แต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน  

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างอิสราเอลมาโดยตลอด แม้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ก็ยังคงต้องการแรงงานไทยไปทำงานเกษตร เพราะคนไทยทำงานได้ดี มีทักษะ และความรับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงแรงงาน  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสมีงานทำ มีรายได้ ได้ รับประสบการณ์และทักษะจากการทำงานในต่างประเทศมาต่อยอดพัฒนาตนเอง

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด