svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดกฎหมายฟอกเงิน เงินบริจาคชูวิทย์ เข้าข่ายไหม ?

26 มีนาคม 2566

เปิดกฎหมายฟอกเงิน ปมเงินบริจาคชูวิทย์ ที่ถูกทนายตั้มออกมาเเฉว่าได้รับจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่

ปม เงินบริจาคที่ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ที่ถูกทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด แฉว่าได้รับมาจากธุรกิจพนันออนไลน์ และนำไปมอบให้ 2 โรงพยาบาล ล่าสุด ทาง ปปง. เข้าตรวจสอบแล้ว เบื้องต้น ปปง. ได้ตรวจสอบหากพบหลักฐานเชื่อได้ว่า เงินบริจาคเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ ความผิดมูลฐาน จะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะเสนอคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมาย

ขณะที่ความผิดฐานฟอกเงินทั้งในส่วนเจ้าของเงิน และนายชูวิทย์ อยู่ระหว่างรอตำรวจสรุปสำนวนส่งกลับมา เพื่อนำมาพิจาณาตามความผิดมาตรา 5 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายกฎหมาย "ฟอกเงิน" 

 1. ค้ายาเสพติด
 2. ค้ามนุษย์ ค้าหญิงและเด็ก
 3. ฉ้อโกงประชาชน
 4. ยักยอกฉ้อโกงโดยผู้จัดการ
 5. ความผิดต่อหน้าที่ราชการ
 6. กรรโชก รีดเอาทรัพย์
 7. หลบหนีศุลกากร
 8. การก่อการร้าย
 9. การพนัน
 10. การเลือกตั้ง
 11. ปลอมแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า
 12. รับของโจรลักษณะเป็นการค้า
 13. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
 14. อั้งยี่/องค์กรอาชญากรรม
 15. ประทุษร้ายร่างกายสาหัส เพื่อประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
 16. ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะเป็นการค้า
 17. ปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พาสปอร์ตเป็นปกติ ธุระเพื่อการค้า
 18. ความผิดเกี่ยวกับการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
 19. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
 20. ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิงปล้นฯ มีลักษณะเป็นการค้า
 21. โจรสลัด
 22. ซื้อขายหลักทรัพย์
 23. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ
 24. สนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย
 25. สนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูง
 26. ความผิดเกี่ยวกับหลบเลี่ยงภาษี
 27. จูงใจให้สมัครถอนการสมัคร สส./สว.
 28. บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นเหตุให้เป็นอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

ความผิดกฎหมายฟอกเงิน

 • ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แยกเป็นดังนี้
 • มาตรา 5  จำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหา หรือให้ทรัพย์สินฯ ในการฟอกเงิน มาตรา 7  ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
 • พยายามกระทำความผิด มาตรา 8 ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ
 • สมคบในการกระทำความผิด มาตรา 9  รับโทษกึ่งหนึ่ง