svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ด่วน! สั่ง 6 ตำรวจฉาวออกจากราชการ เซ่นปมรีดเงินดาราไต้หวัน

02 กุมภาพันธ์ 2566

ด่วน! ผู้การ บก.น.1 เซ็นให้คำสั่งให้ 6 ตำรวจฉาวสถานีห้วยขวางออกจากราชการไว้ก่อน เซ่นปมรีดเงินนักท่องเที่ยวดาราไต้หวัน

จากกรณีข่าวฉาวตำรวจตั้งด่านห้วยขวาง เรียกรับเงินนักท่องเที่ยวสาวซึ่งเป็นดาราไต้หวัน 2.7 หมื่นบาท ส่งผลให้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสน.ห้วยขวางพ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ไปแล้ว

ล่าสุดวันนี้(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)พลตำรวจตรี (อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา) กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้เซ็นคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ที่ 55/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

 

1.ร้อยตำรวจเอกปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 

2.ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 

3.ดาบตำรวจกฤษฎา คำมะนา ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 

4.สิบตำรวจเอกนันทวัชร์ สุวรรณา ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 

5.สิบตำรวจเอกเฉลิมชัย ศิริวังโส ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 

6.สิบตำรวจเอกวัชรนนท์ ชาวยอง ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน เนื่องจากต้องหาคดีอาญาที่ 84/2566 ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ฐานความผิด “เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” 

อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีเหตุให้พักราชการได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 (1) คือ ร้อยตำรวจเอกปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา กับพวกรวม 6 ราย เป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แต่กลับมีพฤติการณ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีอันเป็นการทุจริตต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ดังกล่าวไม่น่าไว้วางใจ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายได้ และพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งข้าราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 

จึงให้ร้อยตำรวจเอกปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา, สิบตำรวจเอกนันทวัชร์ สุวรรณา, ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน, ดาบตำรวจกฤษฎา คำมะนา, สิบตำรวจเอกเฉลิมชัย ศิริวังโส และ สิบตำรวจเอกวัชรนนท์ ชาวยอง ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ 

ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

สั่ง 6 ตำรวจสน.ห้วยขวางออกจากราชการไว้ก่อน ด่วน! สั่ง 6 ตำรวจฉาวออกจากราชการ เซ่นปมรีดเงินดาราไต้หวัน