กทม. ขยับ แจ้งเตือน 'ค่าฝุ่น PM2.5' บน LINE ALERT

30 ม.ค. 2566 | 13:54 น.

กทม. จับมือ LINE ประเทศไทย แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ บน LINE ALERT เพียงกด เพิ่มเพื่อน LINE ALERT พร้อมรับแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆได้อีกด้วย

30 ม.ค. 2566 - วิกฤติค่าฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนเมือง โดยระยะนี้ กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือน ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งใน กทม.และปริมณฑล และได้ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาในที่โล่ง , ใช้รถเท่าที่จำเป็น อีกทั้ง ให้เฝ้าระวังสุขภาพ และ สวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิด 
 

กทม. ขยับ แจ้งเตือน 'ค่าฝุ่น PM2.5' บน LINE ALERT

กทม. ชู LINE ALERT แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5

ล่าสุด ในแนวทางการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ของ กทม.นั้น มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดย นายประพาส  เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และ นาย พิชญ์ หมื่นรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ LINE ALERT ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 
 

กทม. ขยับ แจ้งเตือน 'ค่าฝุ่น PM2.5' บน LINE ALERT

เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและสถานการณ์ของมลพิษทางอากาศที่อาจเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและทันเวลามากขึ้น สามารถวางแผนรับมือการเดินทางหรือการทำงานกลางแจ้ง รวมถึงดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศด้วย 

กทม. ขยับ แจ้งเตือน 'ค่าฝุ่น PM2.5' บน LINE ALERT

เพิ่มเพื่อน LINE ALERT รับการเตือน ค่าฝุ่นPM 2.5

ทั้งนี้ LINE ALERT เป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง พัฒนาและดำเนินการโดย LINE ประเทศไทย ซึ่งได้ประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมต่อข้อมูลเตือนภัยโดยผู้ใช้สามารถรับทราบสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั่วประเทศและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ การอัปเดตสถานะภัยพิบัติ (Disaster Update) เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน (Emergency Call) การเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ (Risk Area) ข้อมูลโรงพยาบาลใกล้เคียง และการแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ALERT ได้เพียงค้นหาไอดี @linealert หรือ คลิก https://lin.ee/l40xtWN