svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 10 อันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลก ปี 2565 สาหัสสุด 156 ชั่วโมง

29 มกราคม 2566

เปิด 10 อันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลก ปี 2565 ติดหนักสุดใช้เวลาบนท้องถนนมากถึง156 ชั่วโมง ส่วนกรุงเทพฯของประเทศไทยอยู่อันดับไหน เช็คที่นี่

รถติดเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองใหญ่ หรือเมืองหลวงของทุกประเทศ ที่มีการจราจรคับคั่ง 

ล่าสุด inrix บริษัทผู้ให้ข้อมูลตามตำแหน่งและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เป็นบริการ เช่น สภาพการจราจรตามเวลาจริงและในอดีต ความปลอดภัยบนท้องถนน ของสหรัฐอเมริกา ได้สรุปสถิติการจราจรทั่วโลก ประจำปี 2565

พร้อมคำนวณเวลาที่ผู้ขับขี่ ที่แต่ละคนต้องเสียไปโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า

โดยพบว่า 10 อันดับ เมืองที่รถติดสูงสุด ในปี 2022 ได้แก่

  • อันดับที่1 London อังกฤษ เสียเวลารถติดไป 156 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 5%)

 

  • อันดับที่ 2  Chicago สหรัฐฯ เสียเวลารถติดไป 155 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 49%)

 

  • อันดับที่ 3  Paris ฝรั่งเศส เสียเวลารถติดไป 138 ชั่วโมง (ติดน้อยลงจากปีก่อน 1%)

 

  • อันดับที่ 4  Boston สหรัฐฯ เสียเวลารถติดไป 134 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 72%)

 

  • อันดับที่ 5 Bogota โคลอมเบีย เสียเวลารถติดไป 122 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 30%)

 

  • อันดับที่ 6  Palermo อิตาลี เสียเวลารถติดไป 121 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 11%)

 

  • อันดับที่ 7 Toronto แคนาดา เสียเวลารถติดไป 118 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 59%)

 

  • อันดับที่ 8 New York สหรัฐฯ เสียเวลารถติดไป 117 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 15%)

 

  • อันดับที่ 9 Philadelphia สหรัฐฯ เสียเวลารถติดไป 114 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 27%)

 

  • อันดับที่ 10  Miami สหรัฐฯ เสียเวลารถติดไป 105 ชั่วโมง (ติดขึ้นจากปีก่อน 59%)

10 อันดับ เมืองที่รถติดสูงสุด ในปี 2022

สำหรับกรุงเทพฯ ประเทศไทย ติดอันดับที่ 32 เสียเวลารถติดไป 67 ชั่วโมง โดยพบว่ารถติดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34%


อนึ่ง inrix  เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในเคิร์กแลนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลตามตำแหน่งและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เป็นบริการ เช่น สภาพการจราจรตามเวลาจริงและในอดีต ความปลอดภัยบนท้องถนน และความพร้อมของที่จอดรถ แก่ผู้ผลิตรถยนต์ ธุรกิจ เมือง และหน่วยงานทางถนนทั่วโลก ตลอดจนจุดกลับรถ แอปพลิเคชันการนำทางทีละเลี้ยว